'Ah, daar hebben we meneer BolsWessanen'; Tien scenario's voor tipgevers BolsWessanen

Ex-groepsdirecteur Van N. ontkent tipgever te zijn geweest in de voorkennis-affaire BolsWessanen. “Hier zijn geen bewijzen voor. Ik kan wel tien scenario's bedenken.”

AMSTERDAM, 17 JUNI. Na zeven uur voor de Amsterdamse rechtbank leek T. van N. zijn geduld te verliezen. “Dat is absoluut niet waar”, zei hij gisteren meermaals. Met zijn handen wanhopig in de lucht: “Welke bewijsmaterialen kan ik nog meer aandragen? Ik weet het niet meer.”

Justitie ziet Van N., voormalig groepsdirecteur van BolsWessanen, als tipgever in de voorkennisaffaire rondom dit beursfonds. In het Bentveldse restaurant Blanje Bleu, schuin tegenover zijn woning, zou hij loslippig zijn geweest over de slechte financiële resultaten van zijn werkgever en daarmee zijn geheimhoudingsplicht hebben verzuimd.

Niet bekend

Van N. bestreed die verdenking: “Hier zijn geen bewijzen voor. Ik kan wel tien scenario's bedenken. In dat restaurant kwam ook wel eens een lid van de raad van bestuur dat anderhalve kilometer verderop woont. Maar nee hoor, omdat ik ertegenover woon moet ik hangen.”

Van N. gaf gisteren toe dat hij op goede voet met G. stond. Telkens als hij binnenkwam bij Blanje Bleu, zei G. joviaal: 'Ah, daar hebben we meneer BolsWessanen.' En dan kwam G. met stellingen als: 'Nou, er zijn weer een paar leden uit raad van bestuur gegooid. Dat is zeker een hele besparing?' Of hij vroeg: 'Hoeveel mensen gaan er nou eigenlijk uit?'

“En wat antwoordde u dan?”, vroeg de rechter. Van N.: “Iets van: wacht maar af.”

Op vragen van de officieren van justitie, H. de Graaff en B. Swagerman, antwoordde Van N. dat hij G. nooit meer vertelde dan er in de krant stond. “Ik las altijd veel kranten om te zien wat er over BolsWessanen werd geschreven.”

Rechter E. van Schaardenburg kon nauwelijks geloven dat Van N. niet meer van de financiële resultaten van BolsWessanen zei te weten dan een krantenlezer. “U zat toch vlak onder de raad van bestuur? U moest het toch wel van weten als de nettowinst over het eerste halfjaar van 1995 met 20 procent zou zijn gedaald?” Van N: “Ik heb dat nooit, never, ever geweten.”

Bestuursvoorzitter A. Zondervan van BolsWessanen verklaarde eerder dat Van N. moet hebben geweten van de resultaten. Hij legde ook andere belastende verklaringen over Van N. af. Zo meldde Zondervan justitie dat hij een telefoontje kreeg van ene heer Smits die zou hebben gezegd dat Van N. de grote schuldige aan de handel met voorkennis was. Justitie ging ervan uit dat Smits feitelijk G. was, maar die ontkent. De PTT heeft De Graaff verteld dat niet is na te gaan wie dit telefoontje heeft gepleegd. Na bezwaren van advocaat P.C. Römer van Van N. besloot de rechtbank dit stuk uit het strafdossier te halen.

Van N. trok gisteren een verklaring in, vlak na zijn arrestatie gedaan, dat hij op de dag voor publicatie van een onverwacht persbericht met slecht nieuws op kantoor zou zijn geweest. Nu zei hij dat hij toen in het buitenland was, zodat hij niet van de inhoud kon weten.

De Graaff confronteerde hem met die tegenstrijdigheid. Van N: “Kunt u zich voorstellen hoe het met je gaat als je uit een politiecel komt? Als je nachten lang niet hebt geslapen omdat er links en rechts drugsverslaafden liggen te schreeuwen? Dan weet het je het niet helemaal meer.”

Justitie bracht nog een andere 'toevalligheid' naar voren. Verdachte M.V., een kennis van Van N., had nooit iets met aandelen of opties gedaan. In de zomer van 1995 opende hij een effectenrekening en kocht direct put-opties BolsWessanen. Op de dag dat Van N. en V. elkaar, volgens getuigen, op een golftoernooi hebben gezien, deed V. een verkooptransactie.

Vandaag houden de beide officieren van justitie hun requisitoir in de BolsWessanen-zaak. Ze zullen dat afsluiten met hun strafeisen tegen Van N. en de zeven verdachten van handel met voorkennis. Als Van N. schuldig wordt verklaard aan alles wat hem ten laste is gelegd, kan hij een celstraf van maximaal twee jaar krijgen.

    • Sjouke Rijper