Aandeelhouders krijgen geen extra zeggenschap

ROTTERDAM, 17 JUNI. Geen enkele grote Nederlandse onderneming heeft haar aandeelhouders de afgelopen maanden meer zeggenschap gegeven. De helft van deze bedrijven heeft evenmin de moeite genomen om een inventarisatie te maken van de huidige invloed van hun kapitaalverschaffers.

Deze conclusies trekt de adviesfirma MeesPierson Corporate Governance Services op basis van een onderzoek naar de manier waarop de 25 grootste beursgenoteerde bedrijven de veertig aanbevelingen van de commissie-Peters de afgelopen maanden op hun aandeelhoudersvergaderingen in de praktijk hebben gebracht.

Het gebrek aan verandering opent de deur voor directe politieke bemoeienis met de vergroting van de zeggenschap van beleggers. Minister Zalm van Financiën (VVD) heeft vorig jaar al aangekondigd met wetgeving te komen als de bedrijven zelf in gebreke blijven op het gebied van grotere zeggenschap voor aandeelhouders.

De commissie-Peters, die was samengesteld uit topmanagers, beleggers en deskundigen, riep het bedrijfsleven vorig jaar onder meer op tot een herwaardering van de rechten van kapitaalverschaffers. De commissie acht de positie van aandeelhouders gemiddeld genomen te zwak.

De conclusies van MeesPierson Corporate Governance Services komen in hoofdlijnen overeen met een bredere inventarisatie van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). In het verenigingsblad Effect concludeert VEB-directeur drs. P. de Vries: “De belangrijkste aanbevelingen inzake reële zeggenschap van de kapitaalverschaffer en het evenwicht tussen kapitaalinbreng en zeggenschap worden in aanmerkelijk mindere mate opgevolgd” dan de veel minder ingrijpende adviezen. De Vries laakt met name de “rigide opstelling” van bedrijven die stemrechtloze certificaten hebben en dat niet willen veranderen, zoals het financiële concern ING, drank- en voedingsmiddelenproducent BolsWessanen, levensmiddelenfabrikant CSM en staal- en aluminiumconcern Hoogovens.

Een aantal grote bedrijven (KNP BT, Hagemeyer, de nieuwe Van Ommeren Pakhoed combinatie en Fortis Amev) heeft de invloed van kapitaalverschaffers wel uitgebreid of gaat dat doen, maar deze ommezwaai is eerder ingegeven door tastbare economische voordelen, zoals een grote plaatsing van aandelen, dan door eigen gewijzigde opvattingen.

In de herfst wordt de officiële rapportage verwacht over de manier waarop en de mate waarin de beursgenoteerde bedrijven gevolg hebben gegeven aan de aanbevelingen van de commissie Peters.

    • Menno Tamminga