Wellink ziet Britten over paar jaar in EMU

AMSTERDAM, 16 JUNI. De kans is groot dat het Verenigd Koninkrijk “in de eerste jaren van de volgende eeuw” toetreedt tot de Economische en Monetaire Unie. Die verwachting is vandaag uitgesproken door president A. Wellink van de Nederlandsche Bank in een toespraak voor Nederlandse bankiers in Londen. Volgens de centrale bankier kan de Britse regering er in slagen om de bevolking te overtuigen van het belang van toetreding tot de EMU.

Een probleem is dat de Britse conjuncturele ontwikkeling voor loopt op die van continentaal Europa, waardoor het Europese monetaire beleid er slecht bij aansluit. Wellink onderkent dit, maar onderstreept dat er binnen de EMU altijd verschillen in conjuncturele ontwikkeling zullen blijven. Die zullen vooral moeten worden opgevangen met flexibele arbeids- en goederenmarkten.

Volgens Wellink ligt het Verenigd Koninkrijk op deze gebieden “een straatlengte” voor op het continent, en bevindt zich daarom juist in een goede uitgangspositie voor de EMU.

Of het pond sterling als voorwaarde voor toetreding twee jaar lid moeten zijn geweest worden van het nieuwe wisselkoersmechanisme ten opzichte van de euro, laat Wellink in het midden. Hij vindt van wel, maar kan begrip opbrengen voor de “Britse allergie” op dit punt, sinds het pond in 1992 door de valutamarkt uit het oude Europese wisselkoersmechanisme werd gespeculeerd.