Utrechtse buurt screent huurders om overlast te vermijden

UTRECHT, 16 JUNI. Drugsdealers en mensen met een lang strafblad kunnen geen woning krijgen in de Utrechtse Geuzenbuurt. Woningbouwverenigingen laten alle kandidaten voor een huurwoning in de buurt eerst door de politie screenen. Het afgelopen jaar is op deze manier aan één drugsdealer een woning geweigerd.

Utrecht is voor zover bekend de eerste gemeente die openlijk een buurt op slot doet voor een bepaalde categorie woningzoekenden. De regeling is een jaar geleden ingevoerd om een tegenwicht te bieden aan het criminele klimaat in de Geuzenbuurt. Sinds de drugshandel uit het winkelcentrum Hoog Catharijne wordt geweerd, hebben dealers zich hier geconcentreerd. Omdat ze in hechte netwerken opereren, is het moeilijk grip op de situatie te krijgen, zegt projectleider B. Zwanenburg.

Sinds begin dit jaar zijn in de Geuzenbuurt (3.500 inwoners) achttien mensen wegens drugshandel opgepakt en veroordeeld. De regeling moet voorkomen dat hun plek door andere dealers wordt opgevuld, aldus Zwanenburg.

Burgemeester Opstelten heeft Woonservice, de instantie die namens de corporaties de toewijzing van woningen regelt, gemandateerd de namen van kandidaten voor een woning in de Geuzenbuurt ter controle aan de politie door te geven. Personen die veroordeeld zijn voor drugshandel of meer dan tien delicten op hun strafblad hebben, worden afgewezen en moeten elders in de stad een woning zoeken.

Een ex-gedetineerde wordt zo niet nog eens gestraft, stelt Zwanenburg. “We willen voorkomen dat ze weer in een crimineel klimaat terecht komen en in recidive vervallen.” Zwanenburg onderstreept dat de regeling slechts voor een beperkt gebied geldt. “Je mag dit nooit op grote schaal doen, want dan tast je het woonrecht aan.”

Het project Buurtaanpak Geuzenwijk gaat gepaard met een reeks maatregelen, zoals nieuwbouw, renovatie en preventie. Er is voor de buurt een speciaal privacy-reglement opgesteld, zodat de diverse instanties in een vroeg stadium gegevens kunnen uitwisselen als er klachten binnenkomen. In het project, dat drie jaar duurt, wordt samengewerkt door gemeente, politie, justitie, woningcorporaties, welzijnswerk en verslavingszorg. Zwanenburg: “De bewoners moeten merken dat het zin heeft om iets te melden.”

De gemeentelijke huisvestingsverordening biedt de mogelijkheid voor deze vorm van woningtoewijzing. Niettemin bevindt Utrecht zich op 'glad ijs', meent R. van Genugten van de Nederlandse Woonbond. “Je moet van goeden huize komen als gemeente om mensen hun woonrecht te beperken.”

Het gebeurt vaker dat notoire veroorzakers van overlast een bepaalde woning wordt geweigerd, maar dan gaat het om individuele gevallen.