Tulip kost overheid meer dan 41 miljoen

ROTTERDAM, 16 JUNI. De Nederlandse overheid verliest vrijwel zeker een bedrag van ruim 41 miljoen gulden in het afgewende faillissement van Tulip. Dat blijkt uit een brief die minister Wijers (Economische Zaken) gisteren heeft verstuurd aan de Tweede Kamer.

De bewindvoerders van Tulip, dat surseance van betaling had aangevraagd, bereikten vorige week met de Koninklijke Begemann Groep overeenstemming over een overname van de computerfabrikant. Uit de brief blijkt dat de overheid op Tulip een bedrag te vorderen had van in totaal iets meer dan vijftig miljoen gulden. Als gevolg van de overeenkomst die is bereikt met de bewindvoerders moet dit bedrag voor het grootste deel als verloren worden beschouwd.

De staat had een achtergestelde lening aan Tulip voor een bedrag van 25 miljoen gulden voor 90 procent gegarandeerd. Daarnaast participeerde de overheid voor 22,4 procent (4,48 miljoen gulden) in twee achtergestelde kredieten aan Tulip ter waarde van in totaal 20 miljoen gulden. Van deze twee vorderingen krijgt de staat 20 procent uitgekeerd, een strop dus van in totaal 21,6 miljoen gulden.

Daar bovenop komen nog de financiering in het kader van de zogeheten Tok-regeling (Technische Ontwikkelings Kredieten), kredieten die zijn verstrekt ten behoeve van investeringsprojecten in nieuwe producten.

In totaal is de staat hierbij voor een bedrag van 23,8 miljoen gulden betrokken. Van één van de Tok-regelingen krijgt de staat een gedeelte terug (4,32 miljoen gulden). De overige regelingen hoeven alleen te worden terugbetaald als uit de projecten die ermee zijn gefinancierd producten voortvloeien. “Het betreft (...) projecten waarvan het programma inmiddels is gestopt en waarvan verwacht wordt dat hieruit geen omzet meer zal voortkomen”, schrijft Wijers. “Afwikkeling hiervan zal volgens de bestaande regels plaatsvinden.” Op grond van deze formulering mag geconcludeerd worden dat het resterende bedrag van 19,48 miljoen dat de staat uit hoofde van de Tok van Tulip te vorderen had als verloren moet worden beschouwd.