Tarieven KPN

Het artikel over bovengenoemd onderwerp in NRC Handelsblad van 11 juni eindigt met de triomfantelijke opmerking van KPN, dat er nauwelijks geprotesteerd is op de tariefsverhoging. Op de 6 miljoen brieven zijn slechts enkele tientallen klachten ontvangen.

Onvermeld blijft dat veel mensen de grote hoeveelheid informatie, die men tegenwoordig ontvangt, nauwelijks lezen. Anderen realiseren zich de verhoging pas als zij de hogere rekening onder ogen krijgen.

Maar ook veel mensen zullen zich, zoals ik, tandenknarsend realiseren dat ook deze verhoging wel weer doorgedrukt zal worden. KPN heeft immers een monopoliepositie. Zelfs onaangekondigde verhogingen, zoals portokosten voor briefkaarten van 70 naar 80 cent, zijn geëffectueerd. De minder draagkrachtigen zijn hiervan weer de dupe. Immers, men kan de hoogte van zijn rekening niet meer zelf bepalen door (nog) minder te bellen. Het abonnementsgeld wordt aanzienlijk verhoogd.

    • L.J. Oosthof