Srebrenica

Het zou een misvatting zijn te denken dat de Nederlandse regering niet bereid was risico's te nemen ten bate van de burgers in de moslimenclave. Aldus de reactie van minister Voorhoeve op Holbrooke's kritiek op het Nederlandse optreden in Srebrenica (NRC Handelsblad, 11 juni).

Dat is wel even iets anders dan de uitlatingen van diezelfde minister tijdens zijn pr-optreden bij de bijeenkomsten van het Dutchbat-thuisfront. Daar gold de zorg voor de veilige thuiskomst van mannen, vaders en zonen nog als de hoogste prioriteit. Al eerder (maart '95) kneep minister Voorhoeve er na een manmoedige uitspraak tussenuit met de toverformule: “Als u de tekst leest van wat ik heb gezegd dan is die niet wat ik wilde zeggen of had moeten zeggen”.

Die formule kan misschien ook nu weer helpen. Beter is het nog als de minister maar helemaal niets meer zegt.

    • G. Koopman