Scholieren uit de Achterhoek drinken 'alarmerend' veel

DOETINCHEM, 16 JUNI. Ruim zestig procent van de Achterhoekse scholieren drinkt alcohol. Dat is tien procent meer dan drie jaar geleden en “aanzienlijk hoger” dan het landelijke gemiddelde. Jongens van zeventien jaar drinken op uitgaansavonden gemiddeld tien glazen alcohol, jongens en meisjes van vijftien komen gemiddeld tot vijf glazen.

Dat blijkt uit een onderzoek naar het gebruik van genotmiddelen als drank, tabak en gokapparaten dat door het Gelders Centrum voor Verslavingszorg (GCV) is gehouden onder tweeduizend leerlingen van achttien scholen in de Achterhoek. Volgens de onderzoekers zijn de uitkomsten representatief voor alle Achterhoekse scholieren. Dat er door de schoolgaande jeugd steeds meer wordt gedronken, wordt door de onderzoekers “alarmerend” genoemd.

Er wordt vooral gedronken tijdens het uitgaan: 64 procent van de scholieren drinkt dan bier of andere alcoholische dranken. Vergeleken met soortgelijk onderzoek van het Centrum drie jaar geleden zijn twee keer zoveel scholieren ook door de week thuis gaan drinken; dat wordt nu gedaan door tien procent.

De cijfers zijn opvallend, omdat juist in april van dit jaar de politie in de Achterhoek constateerde dat het geweld op straat in de regio het afgelopen jaar fors was toegenomen. Het aantal geweldsdelicten nam vorig jaar in de regio toe met 25 procent. Een woordvoerder van de politie zei toen dat de toename voornamelijk te wijten was aan overmatig drankgebruik door jongeren.“Als er drank in het spel is, irriteert men zich blijkbaar nog al snel aan derden”, zei de woordvoerder.

Uit het onderzoek van het GCV blijkt dat 78 procent van alle scholieren wel eens drinkt. Het drankgebruik heeft ook te maken met het schooltype: zo drinken vrijwel alle MBO-leerlingen, terwijl Havo/VWO-leerlingen iets vaker drinken dan leerlingen van VBO/Mavo. Op hun twaalfde drinken leerlingen gemiddeld één tot twee glazen. Dit aantal neemt sterkt toe met de leeftijd van de scholieren.

Volgens de onderzoekers begint de jeugd op steeds jongere leeftijd met drinken. Enerzijds omdat ze leeftijdgenoten ziet experimenteren, anderzijds omdat ze volwassenen, zoals hun ouders, zien drinken. “Voor leerlingen in de hoogste groepen van het basisonderwijs zijn alcohol en tabak daarmee relevante thema's geworden.”