Schade door stroomstoring wordt vergoed

ROTTERDAM, 16 JUNI. Consumenten krijgen in het vervolg zaakschade als gevolg van een storing in de levering van elektriciteit, gas, warmte of drinkwater volledig vergoed als de schade meer dan 125 gulden bedraagt, tot een maximum van 3.000 gulden. Per storing wordt door de leverancier maximaal 2 miljoen gulden uitgekeerd. Bij letselschade geldt de drempel van 125 gulden niet.

De energie- en waterleidingbedrijven hebben daarover met de Consumentenbond overeenstemming bereikt. Na de stroomstoring van een jaar geleden in Midden-Nederland beriep het energiebedrijf REMU zich op overmacht en een interimregeling die van de consument eiste dat deze de schuld van het bedrijf moest aantonen. Daarop adviseerde de Consumentenbond klachten in te dienen bij de Geschillencommissie voor nutsbedrijven. Die besliste dat REMU aansprakelijk was.

In de nieuwe regeling wordt de aansprakelijkheid niet in juridische zin beperkt. Alleen bij overmacht gaat het bedrijf vrijuit.