Paus geen voorstander communie 'M & M'

ROME, 16 JUNI. In de ogen van paus Johannes Paulus II hadden de niet-katholieke aanwezigen bij de huwelijksmis van prins Maurits en Marilène van den Broek op zaterdag 30 mei niet ter communie moeten gaan.

Dat valt op te maken uit algemene opmerkingen die hij hierover heeft gemaakt tegenover kardinaal Simonis, die dezer dagen samen met de overige Nederlandse bisschoppen een regulier bezoek aan het Vaticaan brengt.

De commotie rondom de dienst is aan de orde gekomen in het individuele gesprek dat de paus gisteren had met Simonis. De woordvoerder van de kardinaal bevestigde vanmorgen dat de paus tegen Simonis heeft gezegd: “Je moet in de oecumene geen stappen overslaan.”

Daarmee onderstreepte Johannes Paulus het officiële standpunt van de rooms-katholieke kerk: een volledig gezamenlijke eucharistieviering kan pas dan worden gehouden als alle andere geschilpunten zijn opgelost. Het mag geen middel zijn om nader tot elkaar te komen, maar het moet de bekroning zijn van een goed verlopen proces van oecumene.

Simonis zei hierover verder nog dat de paus instemmend reageerde toen de kardinaal een uitspraak van Paulus VI aanhaalde, dat de oecumene het best kan worden gestimuleerd door haar goed, stap voor stap, te begeleiden.

De audiëntie van Simonis was onderdeel van het vijfjaarlijkse ad-limina bezoek dat de Nederlandse bisschoppen deze week aan Rome brengen. Hierin bespreken zij het beleid en de ontwikkelingen van de afgelopen jaren.

In hun rapport schetsen de bisschoppen een vrij somber beeld: Nederland blijft een soort missieland, maar de bisschoppen zijn het onderling oneens over het beste antwoord daarop.

Simonis vertelde dat hij in zijn persoonlijke toelichting aan de paus had gezegd dat de polarisatie van een paar jaar geleden aanzienlijk is verminderd, maar dat het voor hem een open vraag is of dat komt doordat mensen zich hebben bezonnen of er simpelweg niets meer om geven. “Is dit de kalmte van het kerkhof of van meer bezinning?” zei Simonis. “Als je naar de cijfers kijkt, is de situatie niet florissant.”

Behalve mgr. Hurkmans van Den Bosch en zijn voorganger Ter Schure, die gisteravond zijn aangekomen, hebben alle bisschoppen gisteren een individueel gesprek gehad met de paus.

De bisschoppen waren het erover eens dat Johannes Paulus zichtbaar fysieke problemen heeft, maar geestelijk bijzonder scherp blijft.

    • Marc Leijendekker