Paarse coalitiepartijen: Sociale wetten niet volledig privatiseren

DEN HAAG, 16 JUNI. PvdA, VVD en D66 verwerpen het advies van de Sociaal-Economische Raad en van werkgevers en werknemers om de uitvoering van WW en WAO volledig te privatiseren. Zij vrezen soortgelijke negatieve effecten als bij de eerdere privatisering van de Ziektewet.

Gisteren hebben de drie betrokken fractiespecialisten, verenigd in de werkgroep 'Werk en Inkomen', lang gesproken over de adviezen van de Sociale Economische Raad en werkgevers en werknemers, verenigd in de Stichting van de Arbeid. Beide adviesinstanties vinden dat het maken van de regels voor keuringen een overheidstaak kan blijven, maar dat de keuring kan worden geprivatiseerd.

Het nu demissionaire kabinet heeft vlak voor de verkiezingen voorgesteld om dit oordeel of iemand recht heeft op een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, de zogenoemde claimbeoordeling, over te laten aan de overheid. Marktpartijen, zoals verzekeringsmaatschappijen, kunnen daarna dan onderling uitvechten wie de uitkering zo efficiënt en goedkoop mogelijk verstrekt. Maar zo'n tweedeling werkt niet, is de conclusie van Stichting van de Arbeid en SER. Werklozen en arbeidsongeschikten zouden volgens hen voortdurend heen en weer worden geslingerd tussen het overheids- en het verzekeringsloket.

De specialisten van PvdA, VVD en D66 zijn niet onder de indruk van deze argumentatie. De politici hebben de ervaringen van de privatisering van de Ziektewet nog scherp op het netvlies. Het aantal klachten over de claimbeoordeling neemt toe. Keuringsartsen zouden vaak onder druk staan van werkgevers om werknemers zo snel mogelijk weer gezond te verklaren. “Of de kosten opwegen tegen de baten is vooralsnog niet duidelijk”, meent een betrokken Kamerlid.

De drie informateurs hebben gisteren de leden van de fractiewerkgroep 'Belastingen' gevraagd om een variant uit te werken waarbij de lasten met 3,5 miljard gulden worden verlaagd. De werkgroep moest tot nog toe twee scenario's uitwerken: één met een lastenverlichting van 2,5 miljard gulden en één waarbij de lasten met vijf miljard zouden worden verlaagd. De werkgroep kwam echter tot de conclusie dat 2,5 miljard te weinig is om de ongewenste koopkrachteffecten van een belastingherziening te repareren. Ook 3,5 miljard gulden is volgens een direct betrokkene 'kiele-kiele'. Willen alle burgers er door de belastingherziening echt op vooruit gaan, dan is eigenlijk een bedrag aan 'smeergeld' van vijf miljard gulden nodig.

De defensiespecialisten van PvdA, VVD en D66 zijn gisteren toch weer aan tafel gaan zitten om zich te buigen over mogelijke bezuinigingen op de krijgsmacht. De werkgroep was vorige week nog onverrichterzake uiteen gegaan, omdat de meningsverschillen onoverbrugbaar zouden zijn. Maar na vermanende woorden van verscheidene partijleiders gaat de werkgroep opnieuw kijken naar mogelijke besparingen.