Oppositie: informatie gaat te geheimzinnig

DEN HAAG, 16 JUNI. De oppositie in de Tweede Kamer heeft kritiek op zowel de samenstelling als het werk van het driekoppig informatieteam (Kok, Borst en Zalm). Sommige oppositiepartijen, zoals GroenLinks, vinden dat het parlement meer invloed moet krijgen op de benoeming van informateurs dan tijdens deze kabinetsformatie het geval is geweest.

Fractievoorzitter Rosenmöller van GroenLinks stelt: “In feite is er met de aanstelling van twee partijleiders, Kok en Borst, en een prominent VVD-politicus, Zalm, een derde onderhandelingscircuit bijgekomen, naast de fractiewerkgroepen en de drie onderhandelaars. Dit vertraagt de kabinetsinformatie, en bevordert de openheid ook niet erg.”

Rosenmöller zou vanmiddag bij de regeling van werkzaamheden van de Tweede Kamer een debat met de drie informateurs aanvragen. Daarbij noemt hij de samenstelling van het formatieteam, maar ook de rol van het parlement daarin, “een belangrijk onderdeel van de discussie”. “Wij zijn nu één keer bij de koningin geweest om onze adviezen uit te brengen, helemaal aan het begin. Nadat De Vries zijn opdracht als informateur had teruggegeven zijn we niet meer teruggeweest bij het staatshoofd. Maar het had niet misstaan als de fractievoorzitters nog een keer om een mening was gevraagd over wie er informateur zou moeten worden.”

Ook CDA-leider De Hoop Scheffer vermoedt dat de aanstelling van de drie politiek prominente informateurs vertragend kan werken. “Maar om dat zeker te weten zullen we een debat moeten hebben met de informateurs.”

De Hoop Scheffer wil in een brief aan Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven de rol van de Tweede Kamer in de kabinetsformatie aan de orde stellen. “Wij kunnen nu ons werk niet doen. We kunnen de Miljoenennota niet voorbereiden, omdat we niet weten welk economisch groeiscenario de nieuwe coalitie zal hanteren.”

GPV-fractievoorzitter Schutte vindt het net als Rosenmöller niet goed dat er drie informateurs zijn benoemd. Hij adviseerde bij het begin van de kabinetsformatie, begin mei, om één informateur te benoemen. “Nu blijkt er een ingebouwd onderhandelingscircuit bij te zijn gekomen.”