Ook verwijten aan VS; Peking oefent meer druk uit op Japan

PEKING, 16 JUNI. China heeft gisteren in een buitengewone actie van directheid, Japan aangespoord de val van zijn munt tegen te gaan en de economie te stabiliseren.

De voorzitter van het Chinese parlement, Li Peng, waarschuwde de hoge LDP-politicus Susumu Nikaido dat de waardedaling van de yen “nieuwe druk uitoefent op de economie van Azië.”

De opmerking van Li is buitengewoon, omdat China doorgaans het buitenland beschuldigt van 'inmenging in binnenlandse aangelegenheden' wanneer het kritiek heeft op beleid in China. Kritiek op het buitenland is een taak die is toebedeeld aan de staatsgeleide media.

Vorige week evenwel heeft China voor het eerst aangegeven dat het grote hinder ondervindt van de economische crisis in Azië, met name nu de Japanse yen scherp in waarde aan het verminderen is. De gouverneur van China's centrale bank, Dai Xianglong, sprak toen van “zeer nadelige gevolgen” voor China's export. Japan was vorig jaar met 17,4 procent China's derde exportmarkt en volgens eerste kwartaalcijfers van dit jaar is de export naar dat land met drie procent afgenomen. Devaluaties elders in Azië, die Chinese exportproducten relatief duur maken, hebben eerder al voor een afname van de Chinese export gezorgd. De export naar de lidstaten van de Associatie voor Zuidoostaziatische Landen daalde met bijna tien procent, die naar Zuid-Korea bijna een kwart.

De opmerking van de voormalige premier Li Peng werd voorafgegaan door een tirade in de Chinese media tegen de VS en Japan. Volgens diverse kranten zouden zowel de VS als Japan de val van de yen onvoldoende zijn tegengegaan “uit puur eigenbelang” en ten koste van de economieën in de rest van Azië. The Financial News, een publicatie van de centrale bank en China's belangrijkste commerciële staatsbanken, bleek het krachtigst in zijn kritiek. “Waarom laten Japan en de Verenigde Staten de yen in waarde verminderen?”, vraagt de krant zich in een voorpaginacommentaar af. “Omdat het de economische belangen in beide landen ten goede komt en omdat daarmee de binnenlandse economische problemen kunnen worden afgewenteld op andere landen.”

Volgens de krant zouden de VS renteverlagende maatregelen kunnen nemen en moeten interveniëren in de buitenlandse valutamarkten om op die manier de val van de yen tegen te gaan. Dat evenwel, zouden zij niet overwegen om de uitstroom van buitenlands kapitaal te voorkomen. Japan op zijn beurt, zou volgens de krant zijn omvangrijke buitenlandse valutareserves kunnen aanboren om de yen te beschermen. Daartoe zou Japan echter niet bereid zijn, omdat het er, ten koste van de rest van de regio, voor zou hebben gekozen, de economische recessie op te lossen door middel van de versterking van zijn exportpositie. Een zwakke yen immers, resulteert in goedkope Japanse producten in Japans buitenlandse markten.

In het artikel komt de redactie tot de conclusie dat het steeds moeilijker wordt voor China om niet te devalueren. China heeft de regio verzekerd dat de waardevermindering van de Chinese yuan geen optie is. De stabiliteit in de regio, die door een devaluatie van de yuan nog verder onderuit zal worden gehaald, zou het meer waard zijn dan de acute bescherming van de eigen markt. De uitgesproken afwezigheid van ingrijpen door de VS of Japan, en daarmee het ogenschijnlijk gebrek aan respect voor China's inspanningen de stabiliteit te bewaren in de regio, zou het volgens de krant vrijwel onmogelijk maken het pad van een waardevaste yuan te vervolgen.

    • Floris-Jan van Luyn