'Nog geen overschrijding'; Rechter wijst eis minder vluchten af

AMSTERDAM, 16 JUNI. De president van de Amsterdamse rechtbank heeft vanmorgen in kort geding de eis van de milieubeweging afgewezen minister Jorritsma te dwingen Schiphol minder vluchten te geven dan politiek is beslist.

Volgens de vier eisende milieu-organisaties gingen kabinet en Schiphol er ten onrechte van uit dat ze dit jaar 380.000 vluchten konden verwerken zonder dat de wettelijke geluidsgrenzen gevaar zouden lopen.

Rechter D. Allewijn verklaarde zich onbevoegd tot een uitspraak over het optreden van de zogeheten slotcoördinator, H. Wijkhuizen, die op Schiphol de vluchten verdeelt. Wijkhuizen bevindt zich op het ogenblik in Montréal op een conferentie waarbij de vluchten voor het komende winterseizoen worden verdeeld. Hij mag er nu van uitgaan dat hij voor dit jaar 380.000 vluchten heeft te verdelen. Een motivering van de uitspraak van de rechter in het kort geding, dat afgelopen vrijdag in Amsterdam diende, zou pas later volgen.

De milieubeweging had betoogd dat de regering afstevende op een herhaling van de toestand van vorige herfst, toen een rechter vaststelde dat de wettelijk geldende regels voor geluidsoverlast waren geschonden. De rechter besloot destijds de overtredingen eens maar nooit weer te gedogen. “De stelling dat er zich bij steeds meer vliegtuigen steeds minder geluid zou voordoen, is beledigend voor de omwonenden van Schiphol”, meende A.H.J. van den Biesen, de raadsman van de milieubeweging op de zitting. “Voor het einde van het jaar worden er heus geen vliegtuigen uitgevonden die zonder lawaai vliegen.”

A.B. van Rijn, die als landsadvocaat optrad namens Jorritsma, stelde echter dat het aantal vluchten als zodanig niet beslissend was voor de vraag of de geluidsgrenzen gevaar liepen of niet. Van belang was uitsluitend of die grenzen gehaald werden. Tot dusverre hadden er zich dit jaar bovendien volgens hem nog geen schendingen van de geluidsnormen voorgedaan. “De minister is pas aan zet, wanneer sprake is van feitelijke overschrijding”, aldus de landsadvocaat.

Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) heeft intussen laten blijken dat ze graag een aantal wijzigingen in de toekenning van de landingsrechten wil doorvoeren. Zo zou er in Europees verband een regeling moeten komen die het mogelijk maakt ook speciale vluchten te herbergen, bij voorbeeld in verband met het Europese voetbalkampioenschap.