Investeringen van industrie naar recordniveau

ROTTERDAM, 16 JUNI.De ondernemers in de industrie verwachten dat hun investeringen in 1998 vijf procent hoger zullen uitkomen dan in 1997. Daarmee zullen de industriële investeringen in 1998 bijna 19 miljard gulden bedragen.

Dit blijkt uit zojuist gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De vorig jaar gerealiseerde investeringen van de industrie komen volgens voorlopige cijfers uit op 18 miljard gulden. Dit is iets minder dan de ondernemers bij de vorige peiling in het najaar van 1997 nog verwachtten, maar het betekent toch een nieuwe top na de vorige piek in 1990.

De voor 1998 door de industrie voorziene investeringen liggen over vrijwel de gehele linie hoger dan in 1997, zo blijkt uit de CBS-cijfers.

De ondernemers in de metaal- en elektrotechnische industrie verwachten dat hun investeringen in 1998 met 32 procent stijgen tot een nieuwe recordhoogte van 5,5 miljard gulden. De vorig jaar uitgevoerde investeringen vallen met een daling van 16 procent lager uit dan eind vorig jaar verwacht.

De voor het lopende jaar verwachte investeringen in de chemische industrie zijn ten opzichte van de najaarsenquête 1997 verlaagd. De nu voorziene groei bedraagt nog altijd 37 procent.

Opvallend zijn de uitkomsten voor de voedings- en genotmiddelenindustrie, die nu rekent op een groei van de investeringen met 13 procent. Een half jaar geleden werd nog uitgegaan van een stijging met slechts 3 procent.

In de sector 'overige industrie' wordt nu rekening gehouden met een toename van de investeringen met 19 procent. Bij de vorig peiling kwam dit cijfer uit op nul procent.

De verwachte investeringsgroei in de industrie houdt vermoedelijk verband met het aanhoudend hoge productieniveau. De jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, vanmorgen gepubliceerd, tonen een volume van de industriële productie dat afgelopen april ruim 6,5 procent hoger lag dan in april 1997.

Ten opzichte van maart 1998 is de productie, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, met ruim 3 procent gegroeid. Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat het productievolume in april hierdoor uitkomt boven het toch al hoge gemiddelde over de eerste maanden van dit jaar.

Het relatief lage groeicijfer van maart lijkt van incidentele aard te zijn geweest. Over de eerste vier maanden van dit jaar lag de productie gemiddeld 5,4 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Zowel uit de gegevens van de Conjunctuurtest als uit gisteren gepubliceerde gegevens over de investeringsverwachtingen blijkt dat de ondernemers positief gestemd blijven.

Met uitzondering van vooral de voedings- en genotmiddelenindustrie laat de industrie in de eerste vier maanden groeicijfers zien van meer dan 6 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.