Halve beesten

In zijn verhaal 'Wij zijn halve beesten' van 6 juni tracht schrijver Leon de Winter uiting te geven aan Nederlandse nationalistische neigingen, die in een bepaalde kleur tot uiting komen. Toch zijn al deze neigingen vrij onschuldig en niet imperialistisch of expansionistisch en zou je voetbal kunnen zien als een beschaafde manier van oorlogvoeren, omdat mensen, als kuddedieren (als er 1 schaap over de dam is volgen er meer) toch bepaalde territoriumneigingen en -afbakeningen hebben.

Een andere vrij onschuldige volkseigenschap namelijk de Hollandse koopmansgeest komt ook tot uiting op de vrijmarkt. Je moet als kudde zorgen voor grazige weiden en voor genoeg voedsel. Als de kudde groot is en het voedsel schaars gaat ieder dier vechten voor ieder plekje waar nog gras groeit om te overleven.

De dierlijke seksistische voortplantingsneigingen in de mens komen echter bij agressieve vechtsporten in de ring tot uiting. Net als bij 2 bokken die de pikorde in de kudde uitvechten, weet het vrouwtje dan welk dier het sterkst is en de beste genen heeft en de grootste overlevingskans in de harde natuur heeft.

Want er kan altijd een concurrerende kudde grazers uit een aangrenzende buurt het gras wegeten en die kunnen veranderen in een groep hongerige hyena's die een slachting kunnen aanbrengen in de kudde.

    • A. Heemskerk