Fotomuseum

In NRC Handelsblad van 11 juni verklaart Eddie Marsman dat de erfenis van Wertheimer besteed moet worden aan een fotomuseum op één locatie.

In zijn stuk fulmineert Marsman tegen de argumenten van het Instituut Collectie Nederland om met het legaat verspreide museale functies op het gebied van de fotografie in respectievelijk Rotterdam, Leiden en Amsterdam te ondersteunen. Dat mag uiteraard. Maar het is wel erg jammer dat Marsman voor zijn beurt spreekt. Zijn toorn is klaarblijkelijk gewekt door de voorlopige conclusies van het ICN die op 4 juni zijn voorgelegd aan en besproken met vertegenwoordigers van de fotografie-instellingen. Het was uitdrukkelijk de bedoeling (en Marsman wist dat) om de uitkomsten van de 4 juni-bijeenkomst mee te nemen in de eindrapportage aan het PBF.

We kunnen Eddie Marsman geruststellen: in het definitieve rapport over de besteding van de erfenis Wertheimer staan - gevoed door genoemde bespreking - aanbevelingen, die veel verder gaan dan de door Marsman gelaakte voorlopige conclusies. Het is echter aan onze opdrachtgever, het Prins Bernhard Fonds, om daar voor de toekomst consequenties aan te verbinden.

Rest nog het venijnige staartje van Marsmans stuk, waarin hij het ICN-onderzoek als broddelwerk afdoet. Ook dat mag, maar dan zou de heer Marsman toch echt de beschikking gehad moeten hebben over het definitieve eindrapport of een van de concepten. Nu dit niet het geval is, moeten we helaas constateren dat Marsman suggestieve journalistiek bedrijft. Meningen formuleren zonder de feiten te kennen. Dat lijkt op broddelwerk.

    • Informatie Instituut Collectie Nederland
    • Max Meijer
    • Hoofd Commun