Extra punten voor dertien eindexamens

ROTTERDAM, 16 JUNI. Voor dertien eindexamens op de middelbare school heeft de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (Cevo) extra punten toegekend. Aanleiding daarvoor zijn onduidelijke of soms te moeilijke vragen. Vanmiddag krijgen de meeste examenkandidaten de uitslag.

Van alle schooltypen zijn de normen voor de examens voorbereidend beroepsonderwijs het vaakst aangepast. Zo krijgen leerlingen die examen deden op het niveau VBO C/Mavo er acht van de 100 punten bij voor de tekstverklaring/samenvatting Nederlands. Hetzelfde geldt voor de examens natuurkunde (3 punten), maatschappijleer (5 punten) en beeldende vakken (4 punten).

Op de andere schooltypen kregen eindexamenleerlingen een bonus voor VWO-kunstgeschiedenis en Havo-muziek (1 punt), Havo-maatschappijleer en voor Havo-Fries (4 punten). Reden daarvoor, is aldus de Cevo, een “onvolkomen vraagstelling”. VWO-Grieks was volgens de examencommissie in zijn geheel te moeilijk (3 punten extra). Hetzelfde gold voor VWO-wiskunde A (4 punten), Havo-scheikunde (5 punten) en Mavo-wiskunde (3 punten).

In de meeste gevallen is de normering overigens gelijk gebleven. De genoemde punten staan voor 'scorepunten'. Voor elk examen kan een leerling maximaal 100 scorepunten halen.