Edward VIII

In het artikel 'Onrecht aan de majesteit' schrijft Gerard Mulder (11 juni): “Een kroning of inhuldiging is op zich geen memorabele gebeurtenis. Niemand praat of schrijft meer over de kroning van de Britse koning Edward VIII.” Wanneer de auteur afgaat op de kroning van deze koning is zijn stelling volkomen juist. Deze heeft namelijk nooit plaatsgevonden.

    • P.A. Koning