Debat over inperking macht van 'Brussel'

CARDIFF, 16 JUNI. De regeringsleiders van de Europese Unie gaan op een speciale top in oktober de machtspositie van de Europese Commissie ter discussie stellen. Op aandrang van de Duitse bondskanselier Kohl en de Franse president Chirac hebben de regeringsleiders gisteren besloten op een informele bijeenkomst in Wenen te praten over de grenzen van de bevoegdheden van 'Brussel' en van de EU-lidstaten.

Volgens premier Kok is het nog niet duidelijk waarover het debat over “de toekomst van het Europese project” precies zal gaan. Hij benadrukte dat deze gesprekken op geen enkele manier de ratificatie door de lidstaten van het vorig jaar gesloten Verdrag van Amsterdam mogen bemoeilijken.

De Europese regeringsleiders besloten gisteren dat gesprekken over hervormingen van de instellingen, waarvoor in Amsterdam geen definitieve oplossing kon worden gevonden, niet mogen beginnen voordat de ratificatie is voltooid. Op spoedige onderhandelingen over institutionele hervormingen is aangedrongen door België, Frankrijk, Italië en sinds kort ook Duitsland. Nederland was hiervan een fel tegenstander.

Bij het overleg gisteren over wat tot de bevoegdheden van de Europese Unie behoort en wat tot die van de lidstaten werd de toon gezet door Kohl, die na de voorzitter, de Britse premier Blair, als eerste uitvoerig aan het woord kwam. Volgens Kohl is het noodzakelijk om de afstand tussen de burgers en de EU te verkleinen. Daarom is het nodig dat besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burgers gebeurt. “Het klonk als muziek in onze oren”, zei gisteren dan ook een Britse functionaris. Het streven de macht van 'Brussel' te beperken was tot nu toe vooral een Brits verlangen.

Kohl ontkent dat hij een aanval op de Europese Commissie heeft ingezet, waarvoor minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) vorige week in een reactie op de Frans-Duitse brief waarschuwde. Die kritiek is volgens premier Kok op de top in Cardiff niet meer ter sprake gekomen.

De speciale top in oktober zal voorbereid worden door persoonlijke vertegenwoordigers van de Europese regeringsleiders. Aan dat overleg zal ook een vertegenwoordiger van de voorzitter van de Europese Commissie, Santer, deelnemen. Santer heeft vorige week gezegd dat het de lidstaten zelf zijn die de Commissie steeds om meer regelgeving vragen.