Concernomzet 1,5 miljard; Bouwfirma's Vermeer en Dura fuseren

ROTTERDAM, 16 JUNI.De directies van Dura Bouwgroep in Rotterdam en Vermeer Groep in Hoofddorp onderhandelen over een fusie. Dat blijkt uit een perscommuniqué dat beide bouwbedrijven vanmorgen hebben uitgegeven.

Volgens de directies van de twee familiebedrijven is de verwachting gewettigd dat deze gesprekken op korte termijn tot overeenstemming zullen leiden en dat de beoogde fusie op basis van gelijkwaardigheid kan worden gerealiseerd.

Als beide bouwbedrijven samengaan, ontstaat een concern met een omzet van zo'n anderhalf miljard gulden. Voor de 2.600 betrokken werknemers heeft de fusie geen nadelige gevolgen, zo meldt het communiqué.

Dura Bouwgroep, waarin naast de familie Dura ook Parnib (de participatiemaatschappij van de Nationale Investeringsbank) voor 15 procent deelneemt, is sinds 1855 actief in woning- en utiliteitsbouw. Dura realiseerde in 1997 met werkmaatschappijen in Rotterdam, Amsterdam, Hengelo, Houten en Rosmalen een omzet van 771 miljoen gulden. Het nettoresultaat bedroeg 13,8 miljoen gulden. Een belangrijk deel van de projecten van Dura wordt verworven door eigen vastgoedontwikkeling.

Vermeer Groep, waarin de familie Vermeer en NPM Capital (38 procent) participeren, is met haar werkmaatschappijen en deelnemingen vanuit diverse vestigingen in het land actief in infrastructuur, beton- en waterbouw, kabels en leidingen en ook in woning- en utiliteitsbouw. Vermeer Groep realiseerde in 1997 een omzet van 617 miljoen gulden en behaalde een netto-resultaat van 9,6 miljoen gulden.

De beide ondernemingen zeggen dat ze elkaar wat activiteiten betreft zeer goed aanvullen. Daarnaast hebben beide een goede regionale spreiding.Door deze fusie ontstaat één grote onderneming, de Dura Vermeer Groep, met een jaarlijkse omzet van ongeveer anderhalf miljard gulden. Ze is in de bouw en infrastructuur in het hele land actief en behoort in deze sectoren, naar eigen zeggen, tot de top van de Nederlandse bouwsector.

De nieuwe onderneming beschikt over een solide financiële positie en een brede technische en commerciële basis.Dit samengaan tussen Dura en Vermeer betekent voor beide ondernemingen een directe invulling van hun strategie zoals ze die in hun jaarverslagen over 1997 aangaven. De twee ondernemingen kondigden daarin aan zowel uitbreiding van de activiteiten na te streven door autonome groei als te zoeken naar samenwerking in primaire activiteiten en complementaire gebieden.De activiteiten van Dura en Vermeer zullen door de bestaande werkmaatschappijen in een nieuwe houdstermaatschappij worden voortgezet. De ontwikkelings- en bouwactiviteiten van beide ondernemningen zullen worden samengevoegd.De betrokken vakbonden en ondernemingsraden en de commissie voor fusieaangelegenheden van de Sociaal-Economische Raad zijn inmiddels over de voorgenomen fusie geïnformeerd.