Bewijslast

In de subkop van het artikel 'Berechting Soeharto wordt een lastige klus' (NRC Handelsblad, 27 mei) is te lezen: 'Voorts zal de bewijslast moeilijk verkregen kunnen worden'.

Nog één keer: Bewijslast wordt niet verkregen, deze wordt gedragen of, indien noodzakelijk, vastgesteld.

Zo moeten in strafzaken, in beginsel, de elementen van het strafbare feit door het OM gesteld en bewezen worden; de bewijslast ligt dan dus bij het OM. In de onderhavige zinsnede is waarschijnlijk gewoon bedoeld dat 'voorts het bewijs moeilijk verkregen kan worden'.

    • Marinus Hoorntje