Asielzoekers

Volgens Meijer, wethouder in Rotterdam, (NRC Handelsblad, 6 juni) behoeft het geen enkel probleem op te leveren om jaarlijks ca. 50.000 asielzoekers op te vangen.

Indien het vraagstuk goed wordt georganiseerd en iedereen doet of het normaal is dat het kleine Nederland, het dichtstbevolkte land van Europa en niet alleen naar verhouding doch inmiddels ook in absolute aantallen koploper is in de EG bij de opvang van vluchtelingen, dan is er geen vuiltje aan de lucht.

Hoe het verder moet gaan met ons land indien er jaarlijks voor ca. 50.000 niet-Nederlanders ook onderdak/woningen moet worden gezocht, hierover zwijgt de heer Meijer. 50.000 asielzoekers wil zeggen minstens 25.000 woningen extra per jaar en dat in een land waar de meeste gemeenten geen ruimte meer beschikbaar hebben voor het bouwen van woningen. Er zijn in Nederland dringender zaken, die om oplossing schreeuwen en waarvoor men de ca. 1 miljard gulden die de opvang van asielzoekers de staat jaarlijks kost, beter kan gebruiken.

Enige eeuwen geleden zei Pascal al: “Charité bien ordonnée commence par soi même” terwijl betrekkelijk recent de Franse schrijfster Simone de Beauvoir eens verzuchtte: “Moet ik met mijn geluk wachten totdat iedereen gelukkig is?”

    • L. Rietveld