Amsterdam verwerpt kritiek; 'Wijkagent wel opgewassen tegen taak'

AMSTERDAM, 16 JUNI. Politie en justitie in Amsterdam hebben kritiek op het rapport van het Crisis Onderzoeks Team (COT) over de rellen tussen politie en Marokkaanse jongeren in Overtoomse Veld. De onderzoekers hekelden daarin de opleiding en begeleiding van wijkagenten.

In het rapport stelt het COT, een onderzoeksbureau verbonden aan de Leidse universiteit, onder meer dat het niveau en de begeleiding van buurtregisseurs en wijkagenten onvoldoende is. Zij zouden eigenlijk het niveau van inspecteur moeten hebben en de politieacademie volgen. De dubbelrol van de wijkagent als hulpverlener en ordehandhaver is volgens het COT zeer complex.

Tegenover de lokale zender AT5 zei hoofdofficier van justitie Vrakking gisteren over het opleidingsniveau: “Ik heb liever iemand die gevoel heeft voor wat zich daar afspeelt, dan iemand die tien titels voor zijn naam heeft staan. Dat zegt absoluut niets.” Vrakking heeft “het volste vertrouwen” in de politie in de buurt.

Verder is hij bang dat het nu net lijkt alsof met het verhogen van het opleidingsniveau de problemen verdwijnen, terwijl er andere factoren meespelen.

In een intern korpsbericht schrijft plaatsvervangend korpschef Van Riessen dat ten onrechte de indruk is gewekt dat “de incidenten met de jongeren uit Amsterdam-West vooral gelegen zijn in het feit dat de Amsterdamse politie onvoldoende is opgeleid”.

“Al ware het dat onze professionals buurtregie universitair niveau hadden, dan nog zou het incident op de 23ste april niet anders zijn gelopen. Door deze gang van zaken wordt het eigenlijke probleem op de achtergrond gedrukt, namelijk dat een deel van de Marokkaanse jongens al jaren voor problemen zorgt. Het groeiend aantal confrontaties met de politie is geen incident en geeft aan dat er sprake is van een structrueel probleem.”

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volgens Van Riessen in eerste instantie “bij bestuur en politiek die het op dit terrein jarenlang hebben laten liggen.”

De ongeregeldheden op 23 april in Amsterdamse Overtoomse Veld ontstonden na een brandje in een vuilnisbak op een speelplaats. De politie sommeerde aanwezige jongeren weg te gaan. Een 18-jarige jongen bleef in de buurt in een portiek zitten.

Toen de wijkagent hem arresteerde, begonnen omstanders zich ermee te bemoeien en escaleerde de zaak.