VN en Irak eens over 'routekaart' naar ontwapening

BAGDAD, 15 JUNI. Irak en de Verenigde Naties zijn het eens geworden over een twee maanden durend werkprogramma om de ontmanteling van de Iraakse massa-vernietigingswapens af te ronden. Dat hebben de Iraakse vice-premier Tariq Aziz en de chef van de VN-wapencommissie UNSCOM, Richard Butler, gisteren in de Iraakse hoofdstad Bagdad meegedeeld.

Niet bekend

Butler zei vanochtend op een persconferentie in Bagdad te hopen dat het werk van UNSCOM dan grotendeels zal zijn verricht. Als UNSCOM tot de conclusie komt dat Irak geen massa-vernietigingswapens meer bezit, kan de Veiligheidsraad van de VN het bijna acht jaar geleden tegen Irak ingestelde verbod opheffen om olie te exporteren. Het feit dat over het werkprogramma overeenstemming is bereikt, wil echter niet zeggen dat dit ook succesvol zal worden afgerond. Irak stelt al geruime tijd dat het aan al zijn verplichtingen op ontwapeningsgebied heeft voldaan; UNSCOM daarentegen ziet grote hiaten in de Iraakse naleving, met name op het gebied van biologische en chemische wapens en ballistische raketten.

Aziz en Butler toonden zich gisteren zeer tevreden over hun besprekingen en het resultaat daarvan. Voorafgaand aan het overleg had de Iraakse vice-premier Butlers voorstellen voor de 'routekaart' nog als “politiek spelletje” gebrandmerkt. De Iraakse krant Babel, eigendom van president Saddam Husseins zoon Uday, lanceerde gisteren nog een felle aanval op Butler, die “een verdedigingsmuur heeft opgetrokken” rondom de opheffing van het olie-embargo. (Reuters, AP, AFP)