Rapport aan formateurs: Uitbreiding politie wordt veel duurder

DEN HAAG, 15 JUNI. De wens van de drie paarse partijen om het aantal politie-agenten in de komende kabinetsperiode uit te breiden, stuit op financiële problemen. Dit blijkt uit een rapport van externe deskundigen aan Binnenlandse Zaken.

De vergoeding per agent die het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de korpsen geeft, blijkt volgens het rapport van het bureau Coopers & Lybrand zo'n 10.000 gulden per jaar per agent te laag. Volgens een schatting leidt deze situatie tot een tekort tussen de 240 en 400 miljoen gulden. De politiekorpsen teren hierdoor volgens eigen zeggen in op hun reserves.

De drie paarse partijen zijn het eens over het feit dat er meer geld moet komen voor de korpsen, maar verschillen nog van mening over de omvang. In hun verkiezingsprogramma's pleiten de drie partijen voor meer agenten, vooral om de veiligheid op straat te vergroten.

Een nieuwe minister voor politie moet meer invloed krijgen op de regionale korpsen. De fractiespecialisten van PvdA, VVD en D66, hebben dit in een nota aan hun onderhandelaars geschreven. De politieminister zou dan automatisch ook meer zeggenschap over besteding van het geld krijgen. Nu kunnen de politiekorpsen nog zelf beslissen of ze het geld uitgeven aan meer computers en auto's of aan meer agenten.

De fractiespecialisten van PvdA, VVD en D66 stellen onder meer voor dat de minister van binnenlandse zaken en justitie jaarlijks een zogenoemd veiligheidsplan opstellen, waarin ze de prioriteiten vastleggen. Het plan zou aan de Tweede Kamer moeten worden voorgelegd.

Tot die prioriteiten moet volgens het Tweede-Kamerlid Van Heemst (PvdA) behalve meer agenten op straat ook behoren een flexibeler inzet van de politie en het wegwerken van de acherstanden bij de korpsen op het platteland.

Enkele weken geleden bereikten de drie partijen al een akkoord over één politieminister. Op dit moment valt de politie onder zowel de minister van Binnenlandse Zaken als onder de minister van Justitie. In een nieuw paars kabinet zou de politie onder Binnenlandse Zaken moeten vallen. Voor de strafrechtelijke aspecten blijft de minister van Justitie de verantwoordelijke bewindspersoon.

De PvdA'ers Patijn, burgemeester van Amsterdam, en Van Thijn, oud-minister van Binnenlandse Zaken, vinden dat de staatssecretaris van Justitie de ruimte moet hebben om te beslissen over het verlenen van een verblijfsvergunning aan individuele asielzoekers. Zij vinden dat de PvdA geen staatssecretaris voor asielzaken moet leveren als deze beleidsruimte niet in het regeerakkoord wordt opgenomen.