Raad van State vernietigt bestemmingsplan IJ-oevers

AMSTERDAM, 15 JUNI. De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor de IJ-oevers in Amsterdam vernietigd. Havenbedrijven vinden dat hiermee de bouw van woningen in de Houthavens van de baan is, maar de gemeente denkt met een aanpassing van het bestemmingsplan de woningen wel te kunnen realiseren.

De IJ-oevers liggen ten westen en oosten van het Centraal Station. De gemeente Amsterdam wil deze rand van de binnenstad vernieuwen tot een betere woon- en werklokatie. Volgens de Raad van State zitten er op tal van punten onduidelijkheden in het bestemmingsplan en zijn de diverse belangen niet goed afgewogen.

Grootste strijdpunt waren de plannen voor de bouw van achttienhonderd woningen in de Houthavens. Omdat de gemeente Amsterdam tegen zijn grenzen aanloopt, was deze lokatie gekozen voor de woningbouw. Havenbedrijven hebben bezwaar tegen de plannen omdat ze vrezen in de toekomst met scherpere milieu-eisen te worden geconfrontreerd en niet meer kunnen uitbreiden. Het overslag- en produktiebedrijf Cargill had naar aanleiding van de plannen een investeringsstop in Amsterdam afgekondigd en dreigde Amsterdam te verlaten. Ook de Kamer van Koophandel en de Scheepvaart & Industrievereniging (SIVN) hadden bezwaar tegen de plannen omdat het industriële ontwikkeling in de haven belemmerd.

Volgens de Raad van State was het bestemmingsplan voor dit deel niet zorgvuldig, omdat de gemeente Amsterdam zelf het plan al deels had gewijzigd zonder dat daarvoor aanleiding was. De gemeente had de negatieve uitspraak voorzien en het aantal woningen teruggeschroefd tot negenhonderd. Omdat de Raad van State niet het gewijzigde bestemmingsplan heeft beoordeeld, gaat de gemeente er vanuit dat de woningbouw wel door kan gaan. “Het is vervelend. Maar de plannen zijn zeker niet van de baan”, zegt de woordvoerder van wethouder D. Stadig (Ruimtelijke Ordening). Hoeveel vertraging de uitspraak oplevert, kan hij nog niet zeggen. De gemeente stelt dat onderzoek heeft aangetoond dat de negenhonderd woningen de bedrijven niet zullen belemmeren. Dat de stad geen ruimte meer zou bieden aan industrie wordt eveneens bestreden met het argument dat er een nieuwe haven, de Afrikahaven, wordt aangelegd.

Voorzitter E. Storm van ondernemersvereniging SIVN beschouwt de beoogde woningbouw in de Houthavens als het begin van “een verontrustende ontwikkeling die de werkgelegenheid in Amsterdam op grote schaal zal aantasten”.

De gemeente zou volgens hem voortaan zorgvuldiger moeten zijn met het maken van plannen en beter moeten luisteren naar de betrokken partijen.