Onvrede over zorg neemt toe

ROTTERDAM, 15 JUNI. Minder dan de helft van de Nederlandse bevolking beoordeelt de gezondheidszorg als 'goed'. Zes jaar geleden was dat nog 84 procent. De zorg aan ouderen, chronisch zieken en gehandicapten scoort zeer laag; 20 procent beoordeelt deze als 'slecht', 35 procent als 'matig'.

Dat meldt het tijdschrift Medisch Contact op basis van een enquête onder ruim 500 mensen, die een representatief beeld geeft van de meningen van de Nederlandse bevolking.

Het tijdschrift wijt de slechtere beoordeling aan de vele publiciteit over wachtlijsten, eigen bijdragen, lage salarissen en hoge werkdruk in de gezondheidszorg.

Sekse, leeftijd en opleidingsniveau blijken van invloed op het oordeel over de gezondheidszorg. Van de ondervraagde vrouwen beoordeelt 36 procent de gezondheidszorg als 'goed', tegenover vijftig procent van de mannen. Bij ouderen en jongeren is deze verhouding 38 procent tegenover 46 procent, bij hoger- en lager opgeleiden 53 procent tegenover 39 procent.

Bijna tweederde van de respondenten liet weten zelf bereid te zijn iets van zijn inkomen in te leveren voor de verzorging van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Voor driekwart van hen zou deze bijdrage 25 gulden per maand mogen bedragen. Medisch Contact concludeert hieruit dat waarden als behulpzaamheid, solidariteit en rechtvaardigheid nog sterk gelden en dat dit een uitgangspunt van beleid zou moeten zijn. De kosten van de gezondheidszorg zijn een van de punten in de informatie-besprekingen. De drie paarse partijen gaan uit van een jaarlijkse groei van rond de twee procent. Gezocht wordt nog naar een oplossing voor de voortdurend stijgende kosten voor medicijnen. Ook discussiëren de partijen nog over de precieze invulling van het verzekeringsstelsel.