Leger wil hardere aanpak drugsgebruik

UTRECHT, 15 JUNI. De Koninklijke Landmacht heeft besloten strenger op te treden tegen het gebruik van softdrugs door militairen en burgerpersoneel. Werknemers mogen ook in hun vrije tijd niet meer blowen en het gebruik van hash en marihuana zal sneller leiden tot ontslag.

Militairen die “samen met anderen of ten overstaan van anderen” softdrugs gebruiken zullen direct worden ontslagen. Als er niet in groepsverband is geblowd volgt eerst een schriftelijke waarschuwing. Bij herhaling volgt ontslag. Het handelen in harddrugs of softdrugs en het gebruik van harddrugs was al sinds juli 1996 reden voor beëindiging van het dienstverband.

De aanscherping van het bestaande beleid blijkt uit een brief van de bevelhebber der landstrijdkrachten, luitenant-generaal M. Schouten, aan de ondercommandanten van de koninklijke landmacht. In de brief schrijft Schouten dat het gebruik van drugs “op welke plaats of tijd dan ook” een onaanvaardbaar risico is en moet worden gezien als wangedrag. Schouten vindt ook dat “het aanzien van het ambt” ernstig geschaad wordt als militairen in hun vrije tijd softdrugs gebruiken.

Volgens de bonden voor militair personeel meet de landmacht met twee maten, omdat voor het gebruik van alcohol minder strenge regels gelden. B. Snoep, voorzitter van de Algemene Federatie voor Militair Personeel: “Een baas moet zich bovendien niet bemoeien met de vrije tijd van de werknemers. Tijdens de diensturen geen drugs, dat juich ik toe, maar een stickie of een biertje in het weekend moet geen reden zijn voor ontslag. Dan plaatst de Koninklijke Landmacht zich als werkgever buiten de samenleving.”

In juli 1996 stelde de krijgsmacht regels op om het gebruik en de handel in drugs aan te pakken. Er werd besloten tot stringentere maatregelen nadat bleek dat tachtig procent van de Nederlandse militairen in het Duitse plaatsje Seedorf drugs gebruikten. In april 1997 werden 24 militairen ontslagen wegens het gebruik van harddrugs.