Hurkmans wordt nieuwe bisschop van Den Bosch

ROTTERDAM, 15 JUNI. Vlak voor het bezoek dat de Nederlandse bisschoppen deze week aan Rome brengen, heeft paus Johannes Paulus II de 53-jarige drs. A.L.M. Hurkmans tot nieuwe bisschop van het bisdom Den Bosch benoemd.

Antonius Lambertus Maria (Antoon) Hurkmans, was tot nu toe de naaste medewerker van bisschop Ter Schure (75) die vorig jaar zijn functie ter beschikking had gesteld. Hurkmans' benoeming, die afgelopen zaterdag bekend werd gemaakt, kwam niet als een grote verrassing, ook al hadden sommige hoge functionarissen in katholiek Nederland met de mogelijkheid rekening gehouden dat bisschop Muskens van Breda naar Den Bosch 'gepromoveerd' zou worden. De Bredase bisschop zou daartoe ook zelf de wens te kennen hebben gegeven.

Toen bisschop Ter Schure in 1985 zijn functie in Den Bosch begon, koos hij al spoedig Hurkmans als zijn naaste medewerker. Deze werd niet alleen rector van de priesterschool in Den Bosch waar in elf jaar tijds 63 priesters (vijf à zes per jaar) zijn afgestudeerd, maar ook vicaris-generaal van het bisdom en voorzitter van het kathedraal kapittel, het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop.

Met het bisdom Den Bosch, dat 1.454.710 gelovigen, 363 parochies, 180 priesters, 52 pastorale werkers en twee katholieke universiteiten (Nijmegen en Tilburg) telt, krijgt bisschop Hurkmans het grootste bisdom van katholiek Nederland onder zijn hoede. In dit bisdom begon in de jaren '60 onder bisschop Bekkers de katholieke moderniseringsbeweging in Nederland, na het Tweede Vatikaans Concilie dat de r.k. kerk 'bij de tijd' beoogde te brengen. Door Bekkers' opvolger mgr. Bluyssen werd de vernieuwing voortgezet, maar met de benoeming van Ter Schure in 1985 kwam er weer een eind aan.

In het bisdom Den Bosch is verschillend gereageerd op de benoeming van Hurkmans, die zegt het beleid van zijn voorganger in grote lijnen te willen voortzetten: “Ik ben als een van de bestuurders van dit bisdom voor dat beleid tien jaar lang medeverantwoordelijk geweest”. Sommigen wijzen op het feit dat de nieuwe bisschop zijn studie aan de theologische faculteit van de als progressief bekendstaande Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg heeft gedaan. De als uiterst behoudend te boek staande groepering Contact Rooms-Katholieken reageerde “met grote vreugde”. De progressieve Acht Mei Beweging is weliswaar positief over de door Hurkmans getoonde bereidheid tot praten met iedereen maar vreest toch dat zijn aantreden niet de doorbraak betekent waarom deze beweging al zo lang vraagt. De collega-bisschoppen hebben “met vreugde” op de benoeming gereageerd. De nieuwe bisschop wordt door hen een diep gelovige, communicatieve en constructieve man met veel ervaring genoemd. Zij hopen dat hij in navolging van Christus een goede herder zal zijn.