Geld wisselen wordt minder duur

ROTTERDAM, 15 JUNI. Het wisselen van Europese valuta's die volgend jaar opgaan in de ene Europese munt, de euro, wordt vanaf volgende week goedkoper bij de Grenswisselkantoren (GWK). Daarmee wordt het wisselkoersrisico tussen gulden en andere Europese munten, dat met het zicht op de komst van de euro goeddeels verdwenen is, minder dan voorheen in de aan- en verkoopkoersen van Europese valuta's die met de euro meedoen ingecalculeerd.

Dat banken nog steeds grote verschillen tussen aan- en verkoopprijzen hanteren, heeft inmiddels tot kritiek geleid. Een vorige maand uitgevoerd praktijkonderzoek door deze krant wees uit dat een consument die duizend guldens omwisselt in lires, en die weer terug in gulden, bij Nederlandse banken gemiddeld 150 gulden kwijt is aan provisie en het verschil in aan- en verkoopkoers. Europarlementariër K. Peijs (CDA) heeft hierover een klacht ingediend bij de nieuwe Europese Centrale Bank in Frankfurt.

De banken verdedigen zich met het argument dat rentederving door het aanhouden van baar geld, en de kosten van het vervoeren en bewaren van vreemde valuta's, het verschil tussen aan- en verkoopkoers noodzakelijk maken. Wisselkoersrisico's zouden slechts 1 tot 5 procent van de totale kosten uitmaken.