Dreigement van Conservatieven over N-Ierland

LONDEN, 15 JUNI. De Britse Conservatieven dreigen donderdag tegen een wet op vervroegde vrijlating van Noord-Ierse paramilitaire gevangenen te stemmen als die vrijlating niet nadrukkelijker aan ontwapening wordt gekoppeld.

Daarmee zou een einde komen aan de ongeschreven regel dat de regering onvoorwaardelijk door de oppositie gesteund wordt als het om kwesties van nationaal belang gaat, zoals het Noord-Ierse vredesproces. Labour heeft zich publiekelijk altijd achter de voormalige Conservatieve premier Major geschaard als Noord-Ierland in het geding was, ook al had Labour op onderdelen van het beleid binnenskamers kritiek. De Britse regering weigert om op de wijzigingsvoorstellen van de Conservatieven in te gaan. Volgens Londen en Dublin zijn de aanvullende eisen in strijd met het vredesakkoord en vormen ze een bedreiging voor het vredesproces.