'CAO nog te weinig flexibel' Door een onzer redacteuren

DEN HAAG, 15 JUNI. Afspraken over flexibele beloningen en de 'CAO à la carte' komen langzaam van de grond, maar ze zijn nog te weinig gemeengoed. Dat stellen de werkgeversorganisaties VNO/NCW en AWVN vandaag in hun evaluatie van het CAO-seizoen.

Eén op de vijf CAO's bevat flexibele beloningsafspraken en keuzemogelijkheden voor het personeel om hun arbeidsvoorwaarden deels zelf in te vullen. Dat is bijna een verdriedubbeling ten opzichte van vorig jaar, maar “in de grote meerderheid van CAO's komt het onderwerp nog steeds niet aan de orde”, zegt voorzitter G. van Reenen van de AWVN.

VNO/NCW-voorzitter Blankert pleit voor meer maatwerk bij beloningen. “Het is belangrijk de structurele component in de loonvorming terug te dringen. Door vormen van eenmalige verhogingen en resultaatafhankelijke beloning kunnen de lonen beter meeademen met de resultaten van het bedrijf.”

Met betrekking tot de 'CAO à la carte' stellen de werkgevers vast dat vooral veel relatief eenvoudige afspraken zijn gemaakt over opsparen van tijd of ruilen van tijd voor geld. “Ook op het terrein van VUT en pensioen wordt het nodige met keuzemogelijkheden gedaan en er worden meer uitgebreide ruilsystemen ingevoerd”, zegt Van Reenen. Een goede ontwikkeling, wat hem betreft.

Het voornaamste doel van de werkgevers - door flexibele beloningsafspraken als bonusregelingen en winstdelingsregeling de structurele loonkosten temperen - is dit jaar niet bereikt. De flexibele afspraken zijn er vaak wel, maar structureel stijgen de lonen óók. Volgens de werkgevers leggen de bonden tijdens CAO-onderhandelingen te veel nadruk op initiële loonstijgingen.

Berichten over explosieve loonkostenstijgingen voor het bedrijfsleven tot soms wel 6 procent noemt Van Reenen “indianenverhalen”. De CAO-lonen stijgen volgens de werkgevers gemiddeld met 2,8 procent. Dat gemiddelde is gebaseerd op een analyse van zo'n 80 procent van de CAO-populatie. Nog niet alle CAO-onderhandelingen van dit seizoen zijn afgerond. De werkgevers constateren een opwaartse tendens in de loonontwikkeling. CAO's die voor 1 januari 1998 werden afgesloten toonden een gemiddelde loonstijging van 2,5 procent. Van de dit jaar afgesloten CAO's is dit percentage 3,2.