Australiërs stemmen tegen Aziatische immigratie

WELLINGTON, 15 JUNI. De extreem-rechtse One Nation Party van Pauline Hanson heeft bij verkiezingen voor het parlement in de Australische deelstaat Queensland bijna een kwart van de stemmen gekregen. De partij, die pleit voor het indammen van Aziatische immigratie, het einde van de voorkeursbehandeling voor Aboriginals en economisch protectionisme, krijgt tussen de 9 en 15 zetels in het 89 leden tellende parlement en verwerft daarmee waarschijnlijk beslissende macht.

Hanson had al een zetel in het federale parlement in Canberra. Die positie leidde de afgelopen twee jaar tot zorg en boosheid over haar vermeend racisme onder de Aziatische en Aboriginal-gemeenschappen in Australië, en ook in de hoofdsteden van de Aziatische buurlanden.

Het argument dat de zetel van Hanson een electoraal toeval was, is door de verkiezingsuitslag in Queensland, de meest conservatieve staat van het land, niet langer houdbaar. Bovendien blijkt uit een nieuwe opiniepeiling dat de One Nation Party bij landelijke verkiezingen nu op bijna 10 procent van de stemmen kan rekenen. Volgens Aboriginal-leider Les Malezer is de uitslag een ramp voor Aboriginals, omdat dit het einde zal inluiden van de programma's die de achterstandspositie van de inheemse bewoners verminderen: “Het is ook een ramp voor Australiërs omdat het proces van verzoening nu zal worden afgeschaft.” Een andere Aboriginal-leider, Charles Perkins, was cynischer: “We hebben altijd al gezegd dat Australië gewoon een racistisch land is. Nu heeft de wereld het bewijs. Hanson heeft in de aarde gewroet en de racistische slangen hebben zich geroerd.”

De conservatieve premier van Australië, John Howard, heeft verklaard dat zijn land “het oprechte gevoel van kwetsbaarheid van de Australiërs in tijden van grote economische en sociale veranderingen niet moet negeren”. Howard zit duidelijk in een moeilijk parket, omdat Hansons partij vooral stemmen krijgt van kiezers die vroeger op de conservatieve coalitie stemden. Die coalitie bestaat uit Liberalen, die vooral in de steden aanhang hebben, en de Nationale Partij, die vooral op het platteland steun heeft. Hoewel Howard heeft gezegd dat Hanson “mentaal gestoord” is, had de coalitie in een groot aantal kiesdistricten zijn aanhang niettemin uitgeroepen op het stembiljet de One National Party een hogere positie op de voorkeurslijst te geven, terwijl de oppositionele Labor adviseerde One Nation altijd als laatste voorkeur aan te geven. Het Australische kiessysteem is zeer ingewikkeld en kiezers moeten hun steun aangeven aan alle kandidaten, in afnemende voorkeur. Door die complexiteit kan de uiteindelijke uitslag nog geruime tijd op zich laten wachten. Het is zelfs mogelijk dat Labor alsnog een kleine meerderheid in het parlement in Brisbane zal behalen.

Het milde stemadvies van de coalitie betekent niet dat Hanson bereid is daarmee samen te werken. Hetzelfde geldt voor Labor. “In het verleden hadden beide partijen geen enkele belangstelling voor wat ik te zeggen had. Nu is het te laat. One Nation zal in het parlement gaan staan waarvoor onze kiezers hebben gekozen”, zei Hanson, die voor haar politieke opmars een fish and chips-winkel in een voorstad in Brisbane bestierde. Hanson, twee keer gescheiden, erkent zelf dat ze ongemakkelijk kan zijn: “Mijn twee echtgenoten beheersten me ook niet.”

In de campagne had Hansons partij zich ingezet voor beëindiging van alle speciale steun voor Aboriginals. “We zijn allemaal Australiërs, met dezelfde rechten en plichten. Overheidssteun verhoogt hun afhankelijkheid juist”, aldus Hanson.

Ze pleitte ook voor een einde van anti-discriminatiewetgeving en voor een referendum voor de herinvoering van de doodstraf. Eerder sprak ze zich uit tegen de overspoeling van Australië door Aziaten, die in tegenstelling tot Europese immigranten onvoldoende zouden integreren. Daarmee propageerde Hanson overigens slechts een terugkeer naar het 'Blanke Australië'-beleid dat tot in de jaren '60 in Australië officieel werd uitgevoerd.

One Nation wil ook dat de nieuwe regels over wapenbezit worden teruggedraaid. Op persoonlijk initiatief van John Howard zijn de regels voor het bezit van automatische wapens aanzienlijk aangescherpt, nadat in 1996 een eenzame jonge man 40 mensen in een toeristenplaats op Tasmanië doodschoot. Met name op het platteland en binnen de Nationale Partij was er groot verzet tegen Howards initiatief, dat werd gezien als een aantasting van Australische grondrechten.

De uitslag in Queensland betekent een enorme terugslag voor premier Howard, die van plan was vervroegde landelijke verkiezingen voor beide Kamers van het Australische parlement in Canberra uit te schrijven. Howard wilde dat doen uit frustratie met de Senaat, die zijn wetgeving over nieuwe grondbezitsrechten voor Aboriginals blokkeerde. Labor zegt dat die wetgeving racistisch is, maar de One Nation Party meent juist dat de de inheemse bewoners te veel rechten aan de nieuwe wet zullen ontlenen. In het huidige politieke klimaat zou een verkiezingsstrijd over Aboriginalrechten de One Nation Party een duidelijke missie geven, en Australië internationaal waarschijnlijk in een kwaad racistisch daglicht stellen. Omdat ook het economisch nieuws momenteel tegenzit, is het waarschijnlijk dat Howard zijn plan tot vervroegde verkiezingen zal laten varen.

    • Hans van Kregten