ANTOON HURKMANS; Open opstelling

HELVOIRT, 15 JUNI. De nieuwe bisschop van Den Bosch heeft gisteren in Helvoirt al meteen een plechtige mis gecelebreerd voor het Gilde Sint Joris, dat daar sinds 1598 is gevestigd. Het was Hurkmans' eerste bisschoppelijk daad nadat hij daags tevoren door de paus tot herder van de gelovigen van het bisdom Den Bosch was benoemd.

Antoon Hurkmans is in tegenstelling tot zijn voorganger die uit N.W. Overijssel afkomstig is, een echte Brabander. Hij is in 1944 in het Oost-Brabantse Someren geboren. Hij komt uit een boerengezin met negen kinderen. Als middelbare scholier ging hij met groenten langs de deur. Na zijn theologiestudie in Tilburg, werd hij in 1979 tot priester gewijd. Van 1980 tot 1987 was hij pastoor in Waalwijk in de Brabantse Langstraat. Daarna verdween hij uit de directe zielzorg en kreeg hij de functie van priester-opleider in Den Bosch.

Als rector van het priesterseminarium en vicaris-generaal van het bisdom werd hij de meest naaste medewerker van bisschop Ter Schure, die in zijn ambtsgebied een eind maakte aan de vernieuwing en modernisering van het geloofsleven. Voor hij in 1985 naar Den Bosch kwam, was Ter Schure hulpbisschop van de zeer omstreden en uiterst conservatieve bisschop Gijssen van Roermond. Om die reden werd Ter Schure bij zijn benoeming door een groot deel van de priesters en pastorale werkers van zijn bisdom gewantrouwd en afgewezen. In de dertien jaar die volgden, was hij niet volledig bij machte om de onderlinge sfeer te verbeteren.

Zaterdag zei monseigneur Hurkmans die in Vatikaanse kringen in Rome goed is ingevoerd, maar zich op dat moment nog wat overweldigd en bevangen door vreesachtige huiver over zijn benoeming voelde, dat hij zich als bisschop voor alle gelovigen wil openstellen en naar iedereen zal luisteren. De Vereniging Contact Rooms-Katholieken, die een behoudende signatuur heeft, heeft zich ermee verheugd getoond dat met Hurkmans' benoeming de continuïteit van het beleid van de Bossche bisschop Ter Schure zou zijn gegarandeerd. Tot nu toe voelden vooral meer vooruitstrevende katholieken zich door het beleid van zijn voorganger in de kou gezet. Zo keerde de progressieve abt A. Baeten van het Norbertijner klooster in Heeswijk-Dinther zich herhaaldelijk fel tegen het beleid van de zijns inziens te behoudende leidsman van het Bossche bisdom. Over Hurkmans zei Baeten het afgelopen weekeinde dat hij hem als persoon heel acceptabel vindt. Op de vraag aan Hurkmans of hij Baeten een hand zou willen geven, gaf monseigneur Hurkmans die overigens om zijn humor en vriendelijkheid wordt geprezen, zaterdag een ontwijkende reactie. Wat in de stilte van zijn hart leeft, wil hij liefst nog voor zichzelf houden, merkte hij diplomatiek op in het KRO-programma Kruispunt van zondagavond.