Velp loopt te hoop tegen sluiting van ziekenhuis

Het ziekenhuis in Velp moet dicht, vindt de deskundige. Personeel, bewoners, huisartsen en patiënten denken daar anders over.

ARNHEM, 13 JUNI. Een zaal vol witte t-shirts-met-opdruk. Lawaaiig geroep, langdurig handgeklap en snerpend gefluit; het leek wel of heel Velp gistermiddag was uitgelopen. In het provinciehuis in Arnhem was er een informatiebijeenkomst voor Provinciale Staten over de toekomst van het ziekenhuis in Velp, en alle betrokkenen waren naar Arnhem gekomen om te laten horen dat ze het niet eens zijn met mogelijke sluiting.

Op verzoek van Gedeputeerde Staten van Gelderland kwam de Rotterdamse hoogleraar A. van Montfort vorige maand met een rapport waarin de “definitieve oplossing” werd geboden voor het beddenprobleem in de regio Arnhem. De drie ziekenhuizen in Arnhem, Velp en Zevenaar hebben in totaal tweehonderd bedden te veel. Van Montfort kwam met een rigoureus plan: het ziekenhuis in Velp sluiten. In plaats daarvan komt ter plaatse een drietal zorgfuncties: een zotel (een hotel waar patiënten verzorgd kunnen worden), een opvangeenheid voor bejaarden en transmurale zorg.

Van Montfort werd direct fel aangepakt door de directie van het ziekenhuis in Velp, die sprak van een “onbegrijpelijke en ontoelaatbare verspilling van middelen, kapitaal en mogelijkheden”. En er kwamen meer protesten, onder andere van de huisartsen in de omgeving van het ziekenhuis en van een actiecomité, dat onder leiding van raadslid W. Pieper zich luidkeels in de discussie mengde. Het leek vooralsnog een verloren strijd, omdat Gedeputeerde Staten het advies van Van Montfort “voorlopig overnamen”. Uiteindelijk moeten GS een advies aan de minister van Volksgezondheid opstellen, die een definitief besluit zal nemen.

Gistermiddag was het volgens GS een goed moment om Provinciale Staten in te lichten over het rapport van Van Montfort. Alle betrokken partijen, van patiëntenverenigingen en huisartsen tot de Inspectie van de Volksgezondheid en de ziekenhuisdirecties waren opgetrommeld om de statenleden hun visie op het plan van de hoogleraar te geven. De publieke tribune zat vol actievoerders, terwijl in een naastgelegen zaal honderden Velpenaren via een groot beeldscherm de discussie konden voeren. Allereerst was daar Pieper, die een geëmotioneerd en nogal warrig betoog hield over de vraag waarom het ziekenhuis in Velp eigenlijk open moest blijven. Enkele dagen eerder was hij een stuk helderder. “Het ziekenhuis moet openblijven omdat het door zijn kleinschaligheid zorgt voor betrokkenheid bij de patiënt”, aldus Pieper tijdens een vraaggesprek. “Bovendien is de kwaliteit hoog en kunnen de - veelal oudere - patiënten zeer moeilijk in het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem terecht.” Pieper sprak van een onbegrijpelijk advies van Van Montfort. “Dit is gewoon onrecht. De man heeft ons niet gesproken, is niet in het ziekenhuis geweest en heeft ook andere partijen niet of onvoldoende gehoord.” Pieper sprak van een complot, opgezet door de directie van het Rijnstate-ziekenhuis om Velp te sluiten en op die manier alle zorg uit de regio naar het eigen ziekenhuis te trekken. “Dat rapport is een doorgestoken kaart. Van Montfort schrijft er helemaal naar toe dat ons ziekenhuis dicht moet.” Gistermiddag liet Pieper deze kritiek achterwege. Nu zei hij dat het “rapport aan alle kanten rammelt. Dit is een ordinaire ziekenhuisoorlog. Maar het mag niet gebeuren dat Velp dicht gaat.” Het applaus en gejuich uit de belendende zaal waren tot in de statenzaal te horen.

Desgevraagd zei Van Montfort na afloop dat hij geen enkele intentie heeft gehad iemands belangen te dienen. De kritiek dat hij veel groeperingen niet heeft gehoord, wuifde hij weg. “Ik heb uitvoerig met iedereen gesproken.” Niet iedereen was het daar mee eens. Wij zijn niet gehoord, zei een woordvoerder van het patiëntenplatform. “Ons werd eigenlijk alleen de vraag gesteld of we kunnen leven met een gesloten ziekenhuis in Velp”, aldus de woordvoerder van de verenigde huisartsen.

Belangrijk onderdeel van het advies van de hoogleraar is de vorming van één bestuur voor de drie ziekenhuizen in Arnhem, Velp en Zevenaar. Dat was lang onmogelijk, omdat de directies van de verschillende ziekenhuizen niet bepaald on speaking terms waren. Daarin is de afgelopen dagen verandering gekomen, zo bleek gisteren. Per fax liet de directie van het ziekenhuis in Velp weten dat men bereid was “de dialoog aan te gaan met Rijnstate”. Dat “signaal” werd in de statenzaal “opgepikt” door de vertegenwoordigers van de andere ziekenhuizen.

Veel waardering onder de statenleden oogstte het plan van de huisartsen om van Rijnstate het regionale topziekenhuis te maken en de beide andere ziekenhuizen 'satellieten' met eigen kennis en faciliteiten. De woordvoerder van de huisartsen: “We kwamen met dat plan omdat het advies van Van Montfort een gemiste kans is. Alleen al het zotel: dat werkt niet, hoe kun je nu een ziekenhuis zonder artsen hebben?”

    • André Ritsema