Ultimatum Unita

NEW YORK, 13 JUNI. De VN-Veiligheidsraad dreigt met nieuwe sancties tegen de Angolese beweging Unita als zij niet voor 25 juni de bepalingen van het vredes- plan voor Angola naleeft. De sancties zullen onder andere betrekking hebben op alle rekeningen van Unita en de diamanthan- del, waarmee het voormalige guerrillaleger zichzelf financiert. Het vier jaar oude vredesakkoord bepaalt dat de troepen van Unita worden gedemobiliseerd en dat de gebieden die de beweging beheerst onder regeringsgezag komen. (AFP)