Top Generale Bank weg na overname; Nasleep annexatie Fortis

BRUSSEL, 13 JUNI. Vier bestuurders van de Belgische Generale Bank stappen op in de nasleep van de overnamestrijd tussen de Nederlandse ABN Amro en de Belgisch-Nederlandse groep Fortis.

De bestuursleden hadden openlijk partij gekozen voor ABN Amro dat vorig weekeinde de slag verloor om de Generale Bank. De voorzitter van de raad van bestuur, Paul-Emmanuel Janssen, kondigde gisteren aan dat hij ontslag neemt “zodra het openbare bod tot omruiling van Fortis AG beëindigd is”. Dat zal waarschijnlijk over enkele weken zijn. Janssen verklaarde tegenover de raad van bestuur (gevormd door commissarissen en directieleden): “U zal zonder enige twijfel begrijpen dat ik, na de gebeurtenissen van de voorbije weken, mij niet meer aangesproken voel om dit voorzitterschap nog langer uit te oefenen.”

Directievoorzitter Ferdinand Chaffart voert nog gesprekken “om aan deze functies een einde te stellen in een sereen klimaat en op het meest geschikte moment om de stabiliteit en de continuïteit van de Bank te garanderen”. De bij zijn personeel populaire Chaffart stapt dus niet onmiddellijk op. Ook de Nederlandse onafhankelijk bestuurder Frank de Wit, die zich sterk voor een overname door ABN Amro had gemaakt, heeft meegedeeld dat hij ontslag neemt, net als de secretaris van de raad van bestuur, Hubert Simonart. Deze wil opstappen zodra de nieuwe voorzitter van de raad bekend is.

De ontslagen werden gisteren meegedeeld in een persverklaring die de Generale Bank deed uitgaan na een vergadering van de raad van bestuur. Formeel stond de positie van de directie niet op de agenda, maar vooraf werd al aangenomen dat ontslagen zouden worden aangekondigd. Volgens de persverklaring hebben de bestuursleden hun besluit “in alle vrijheid” genomen. Gedwongen ontslagen waren alleen mogelijk geweest als de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe had besloten.

De betrokken bestuursleden stemden vorige weekeinde tegen de zogeheten gifpil van de Generale Bank: een kapitaalsverhoging van 10 procent die naar Fortis ging, zodat ABN Amro kansloos was en afzag van haar bod. Op de achtergrond speelde mee dat de directieleden meenden dat over hun hoofd een akkoord met Fortis zou zijn gesloten. Directievoorzitter Chaffart was het symbool geworden van de keuze van de bankdirectie voor ABN Amro. Bestuursvoorzitter Janssen bleef lang aan de zijde van de directie staan.

De positie van de bestuurders leek na vorig weekeinde onthoudbaar. Voorzitter Maurice Lippens van Fortis AG, de Belgische tak van het Nederlands-Belgische concern, legde eerder deze week al het verband tussen de situatie van de betrokken bestuursleden en de positie van voormalig BBL topman Theo Peeters, die vertrok na een mislukte overnamepoging van de Nederlandse ING.

Nu de vier bestuurders opstappen, zullen Generale Bank en Fortis wellicht opnieuw moeten bekijken hoe ze de bestuursposten verdelen. Afgesproken was dat zes posten naar de Generale Bank zouden gaan en zes naar Fortis, met Chaffart als voorzitter.

Onduidelijk is of nog meer directieleden vertrekken. Vice-voorzitter H. Hielkema van Fortis verklaarde onlangs in deze krant zeer teleurgesteld te zijn in de keuze van de directie voor ABN Amro.