THE ECONOMIST

Ook The Economist schenkt aandacht aan Kosovo. Anders dan in Die Zeit worden grote vraagtekens geplaatst bij het succes van een eventueel NAVO-ingrijpen. Vooropstaat dat behalve de Joegoslavische president Miloševic ook de leider van de Albanezen in Kosovo, Rugova, inbindt. Anders is het gevaar groot dat als de troepen van Miloševic zich onder westerse druk terugtrekken, de Albanese separatisten zelf etnische zuiveringen gaan uitvoeren onder de Servische minderheid van de provincie.

Verder heeft The Economist onder de kop 'Tony Blair's Waterloo' een mooi artikel over het jongste charmeoffensief van de Britse premier. Te allen tijde moet worden voorkomen dat de Europese regeringsleiders elkaar tijdens de EU-top in Cardiff opnieuw in de haren vliegen. Blair geeft openlijk toe dat de top in Brussel - waar hevig geruzied werd over de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank - één grote rotzooi was. Maar volgens The Economist kwam dat niet door de slechte voorbereidingen van de Britten, maar eerder door het feit dat Groot-Brittannië nog altijd een buitenstaander is in de Europese politiek.

De gulden glimlach van Blair in Cardiff zal niet kunnen verhullen dat het Britse EU-leiderschap een flop is geweest. Zelfs een last minute facelift zal daar niets aan veranderen. Het is dan ook geen verrassing dat Blair zijn Europa-enthousiasme alvast op een lager pitje heeft gezet en de Britse belangen als van oudsher weer bevoordeelt. Het opheffen van het exportverbod van Brits rundvlees spreekt boekdelen.