Stageplaats voor student Pabo schaars; Onwil bij basisscholen

ROTTERDAM, 13 JUNI. De pedagogische academies (Pabo's) kampen met een groeiend tekort aan stageplaatsen voor aankomende leerkrachten voor het basisonderwijs, vooral door onwil van de scholen.

In de regio Noord-Holland hebben de vier betrokken Pabo's 1.500 tot 2.000 stageplaatsen te weinig, terwijl de opleidingen in het oosten van het land nog een honderdtal plaatsen tekortkomen.

Oorzaak is de succesvolle wervingscampagne van minister Ritzen voor Pabo-studenten en de geringe animo van basisscholen om meer stageplekken beschikbaar te stellen. De minister van Onderwijs begon in september een publiciteitscampagne, omdat er na 2002 liefst 27.000 extra leerkrachten nodig zijn als gevolg van klassenverkleining, vergrijzing, en arbeidsduurverkorting.

Directeur Heleen Abrahamse van de Pabo in Haarlem verwijt Ritzen “een kortzichtige campagne”, omdat hij verzuimde basisscholen tegelijkertijd te verplichten meer stagiaires op te leiden. De wet verplicht basisscholen weliswaar een stagiaire onder hun hoede te nemen, maar stelt daaraan ook een maximum - niet meer dan de helft van het totale aantal leerkrachten. Stagecoördinator Wieke Bosch van de Amsterdamse Ipabo, die nog 550 plaatsen zoekt voor haar 800 studenten: “Ritzen had een premie kunnen uitdelen aan basisscholen die meer dan één plaats beschikbaar stellen.” Overigens heeft Bosch de indruk dat verscheidene basisscholen de wet ontduiken en überhaupt geen stagiaires plaatsen: “De Onderwijsinspectie controleert basisscholen hier niet op.”

Omdat minister Ritzen een studentenstop verboden heeft, vrezen de opleidingen dat ze gemankeerde leerkrachten moeten afleveren. “Als onze studenten niet de benodigde dosis ervaring kunnen opdoen, krijgen ze geen goed beeld van het leraarsvak”, aldus directeur Abrahamse in Haarlem. Zo haakt in het eerste jaar twintig tot dertig procent van de Pabo-studenten af omdat de lespraktijk tegenvalt.

Onorthodoxe methoden om meer stageplaatsen te genereren leverden tot dusver weinig op. Zo stuiten pogingen om meer studenten bij eenzelfde leerkracht onder te brengen vaak op een 'nee' van basisscholen. Die vinden dat voor één leerkracht een te zware belasting. Evenmin voelen de opleidingen ervoor om studenten elkaar les te laten geven.

Minister Ritzen zal op korte termijn met de opleidingen over het probleem spreken, aldus zijn woordvoerder in een reactie.

    • Wubby Luyendijk