Sportboycot

Evenals minister Pronk draag ik de mensenrechten een warm hart toe en verafschuw ik schendingen daarvan. Toch ben ik blij dat de KNVB zijn poot heeft stijf gehouden en niet heeft toegegeven aan de wens van 'paars' om de oefeninterland tegen Nigeria af te blazen (4 juni). Het politieke podium om schendingen van mensenrechten aan te kaarten, is namelijk niet de Arena in Amsterdam, maar het gebouw van de Verenigde Naties in New York.

Voor het doeltreffend aanpakken van mensenrechtenschendingen is dit ideëel bolwerk evenwel hoognodig aan een grondige herstructurering toe. De dictatoriale (organisatie-)structuur van onze volkerenorganisatie - waarbij ik met name doel op de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad die de overige 180 VN-lidstaten naar hun pijpen laten dansen - staat die doeltreffende aanpak namelijk in de weg.

Op de verandering van de ondemocratische organisatiestructuur van de VN (waartoe artikel 109 van het Handvest de mogelijkheid biedt), zou Pronk dan ook zijn pijlen moeten richten.

    • Wouter ter Heide