Publieke omroep

“Als ik nu naar de publieke omroepen kijk, is het mij lang niet altijd duidelijk waarvoor ik kijk- en luistergeld moet betalen. Want ik zie daar dezelfde spelletjes als bij de commerciële omroep waar ik geen geld voor hoef te betalen.”

Dit citaat uit het interview dat redacteur Robert Gielen (NRC Handelsblad, 10 juni) met het nieuwe VVD-Tweede-Kamerlid Atzo Nicolaï had, kan maar op een manier gelezen worden zonder onwaarheid te bevatten.

De conclusie moet immers zijn dat Nicolaï niet of nauwelijks naar de publieke omroep kijkt. Ik vind het geen prettige gedachte dat de mediawoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer zijn denkbeelden baseert op achterhaalde feiten.

    • Waarn. Directeur Vpro
    • Job Cohen