'Mozes' bekeert zich tot vuurwapens

WASHINGTON, 13 JUNI. Voor zover bekend is hij niet in een biezenmandje aangetroffen, maar hij moet zijn volk wèl naar het beloofde land leiden. De Amerikaanse filmacteur Charlton Heston (73), die onder meer Mozes speelde in De Tien Geboden, is deze week in Philadelphia gekozen tot voorzitter van de omstreden belangenvereniging van vuurwapenbezitters, de National Rifle Association (NRA). De NRA wil van haar extremistische imago af en de legendarische acteur moet de organisatie voorgaan op de weg terug naar mainstream America.

Maar als de NRA onder Heston een gematigder koers gaat varen, dan was daarvan op haar conventie nog weinig te merken. Heston herhaalde maandag na zijn verkiezing de vertrouwde bezwaren van de vuurwapenlobby tegen alle wetten om het vuurwapenbezit te beknotten. In plaats daarvan zouden rechters en aanklagers harder tegen misdadigers moeten optreden. De schietpartijen op scholen, die de afgelopen maanden plaats vonden, omschreef hij als “een probleem met kinderen, niet met vuurwapens”.

Dertig jaar geleden had Heston nog een heel andere positie. Kort na de moord op presidentskandidaat Robert Kennedy ondertekende hij met zijn collega's James Stewart, Kirk Douglas en Gregory Peck een oproep om de verkoop van vuurwapens aan banden te leggen “om het vermoorden van Amerikanen te voorkomen”.

De bijeenkomst in Philadelphia, een stad waar jaarlijks zo'n 400 mensen door vuurwapens om het leven komen, trok 40.000 NRA-leden, die Hestons benoeming enthousiast begroetten. De organisatie huldigde de 17-jarige scholier Jacob Ryker, uit Springfield, in Oregon, die vorige maand gewond raakte toen hij een andere scholier overmeesterde die in de schoolkantine om zich heen aan het schieten was. Daarbij vielen twee doden en 23 gewonden. Ryker, wiens ouders lid van de NRA zijn, verklaarde meteen dat het geval niet verklaard kon worden uit de eenvoudige manier waarop de 15-jarige schutter aan vuurwapens had kunnen komen.

Met een grote reclamecampagne wil de NRA haar populariteit opvijzelen én haar ledental, dat sinds 1995 gedaald is van 3,5 tot 2,8 miljoen. Vooral onder vrouwen en minderheden hoopt de organisatie, die nu vooral bestaat uit blanke mannen, nieuwe aanhang te vinden. Gastspreker Trent Lott, de Republikeinse meerderheidsleider in de Senaat, stelde zich vierkant achter de NRA op. Hij noemde “een goed bewapend publiek” als oplossing voor de criminaliteit.

Aan het slot van de conventie constateerde bestuurslid Oliver North, in de jaren '80 hoofdrolspeler in het Iran-contra's-schandaal, tevreden over de benoeming van Heston:“Als je de stem van Mozes hoort, weet je dat de mensen zullen opletten.”