Lange mensen

De oorzaak van de doorgaande (lengte)groei in Nederland is onbekend. Deze mededeling over onze reuzengroei in NRC Handelsblad van 11 juni wekt verbazing als men bedenkt dat onderzoekers tegenwoordig met geraffineerde statistische methoden verbanden tussen de meest minimale verschijnselen van een verklaring weten te voorzien.

In april 1997 beweerde TNO Voeding in het blad Toegepaste Wetenschap : 'Het Nederlandse rundvee is nu vrij van illegale groeihormonen'. Een interessante vraag is dan: Hebben de kennelijk voor 1997 wel in het rundvlees en mogelijk andere vleessoorten aanwezige groeihormonen invloed gehad op de groeispurt van Nederlandse jongeren? Het geven van een antwoord op deze vraag moet voor de onderzoekers van TNO Preventie en Gezondheid toch een fluitje van een cent zijn !

    • M. Woerlee