Keuze paars: drie procent groei in 1999

DEN HAAG, 13 JUNI. De onderhandelaars bij de kabinetsformatie overwegen voor volgend jaar uit te gaan van een economische groei van drie procent. Dit percentage ligt boven het niveau van het behoedzame scenario van twee procent, waarvan de informateurs Kok, Zalm en Borst uitgaan.

Wallage, Bolkestein en De Graaf werken aan een compromis waarbij de hogere groei voor volgend jaar wordt gecompenseerd met een lagere groei, ongeveer 1,7 procent, in de jaren erna. Hierdoor zouden de partijen voor de hele kabinetsperiode alsnog uitkomen op de lijn van het behoedzame scenario.

De partijen maakten gisteren nog geen afspraken, maar volgens VVD-onderhandelaar Bolkestein zijn er “goede vorderingen gemaakt”. Begin volgende week proberen de onderhandelaars tot beslissingen te komen. Daarvoor zal minister van Financiën en informateur Zalm nog een aantal nadere berekeningen maken.

Bij een keuze voor een hogere economische groei voor '99 zouden dat jaar minder bezuinigingen nodig zijn. Vooral de PvdA, die in zijn verkiezingsprogramma de meeste uitgaven heeft opgenomen, hecht sterk aan een hogere groei. De andere twee partijen, VVD en D66, zijn voorzichtiger als het gaat om de uitgaven van de overheid. Het Centraal Planbureau gaat in zijn meest recente ramingen ook uit van een groei van drie procent voor volgend jaar.

De keuze voor het groeipercentage waarvan partijen in de komende jaren uitgaan hangt samen met de keuzes die worden gemaakt over uitgaven voor nieuw beleid en de kosten die zijn verbonden met de invoering van een nieuw belastingstelsel. De onderhandelaars bekeken gisteren een reeks van mogelijke bezuinigingsposten. In totaal hebben de drie partijen 35 mogelijkheden op een rij gezet, waarvan er inmiddels zo'n 28 zijn bekeken. Ook hierover maakten de partijen nog geen keuzen.