INTERNATIONALE SPECTATOR

De interne cohesie van de Europese Centrale Bank is niet gegarandeerd, schrijft mr A.H.J.W. van Schijndel in het juni-nummer van de Internationale Spectator, dat grotendeels aan de Europese integratie is gewijd. Bovendien blijft de bank volgens hem in principe vatbaar voor beïnvloeding via het mechanisme van de wisselkoerspolitiek. En ook zijn de boetes die het stabiliteitspact stelt op schending van de begrotingsdiscipline ongeloofwaardig.

Van Schijndel vreest dat de Europese muntunie grote gevolgen zal hebben - ook averechtse. “Zodra de huidige hoogconjuctuur omslaat, begint het gekrakeel over begrotingsdiscipline en monetair beleid pas goed. Wellicht hebben Nederland en Duitsland daarbij de letter van het Verdrag aan hun kant (dit is overigens lang niet altijd evident). Maar de zuidelijke lidstaten beheersen de politieke facts on the ground.”

Verder is het de vraag hoelang de Duitse stem in het economisch kapittel nog luid zal klinken, aangezien de economische macht van het land tanende is.