Eucharistie (1)

In zijn artikel 'Dood van een oud geloof?' (9 juni) suggereert de heer Heldring dat deelneming aan de eucharistie door mensen die daarbij in de symbolische betekenis - en niet in de echte transsubstantiatie - geloven, betekent dat daarmee de bijl wordt gelegd aan de wortel van een godsdienst. Ziet de heer Heldring misschien twee wezenlijke facetten van het door hem bedoelde geloof over het hoofd? Ik dacht dat het katholieke geloof meer omvat dan de uitreiking van de eucharistie. Behalve de beleving van en deelname aan diverse sacramenten is er toch ook de evangelische boodschap die liefde, barmhartigheid, verdraagzaamheid en solidariteit benadrukt versus pragmatisme, materialisme en het daarbij horende egoïsme?

Ten tweede ziet hij de mogelijkheid over het hoofd dat het alleen aan zoiets grensoverschrijdends als een Schepper is om te beoordelen welke morele waarde, c.q. genadekracht is verbonden aan het ontvangen van de eucharistie (ook door hen die niet in transsubstantiatie geloven maar die zich toch door hun deelname na die eucharistie met de geloofsgemeenschap verbonden voelen en tonen).

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat een niet-katholieke bruidegom tijdens een oecumenische huwelijksviering door een katholiek pastor niet wordt uitgesloten van de eucharistie. In een aantal landen wordt die deelname ook aan andere aanwezigen toegestaan. En daarmee is het strikt principiële kader van de kerkelijke regel vervallen, staat de weg open naar een veel ruimere verbreding. Want het is een kerkelijke regel. Niet minder, maar zeker niet meer dan dat. Denkend aan de manier waarop Christus mensen behandelde die niet tot de zogenaamde 'uitverkorenen' hoorden, verdienen mensen die nu door Heldring 'indringer' en 'spelbreker' worden genoemd, misschien toch een meer positieve benadering.

Tenslotte was het Trente tussen 1545 en 1563 (terecht door Heldring aangehaald als plek waar de zuivere katholieke leer werd vastgelegd) niet de plaats waar Christus aanzat aan het Laatste Avondmaal.

    • Daphne Schmelzer