EQ-test (3)

In een artikel over het inderdaad twijfelachtige begrip 'emotionele intelligentie' (Z 23 mei), wordt een Amsterdamse hoogleraar geciteerd die zaken als emotionele zelfkennis, empathie en sociale vaardigheden beschouwt als “dingen die prettig zijn om er naast een goed verstand bij te hebben, net zoals een rijke schoonmoeder (...)”. Wat is essentieel?

Mijn vriend Gottlieb Freudenacker, de bekende pedagoog, had soms pupillen die geen grote denkers waren, maar die beschikten over een warm hart, en die in het sociale concreet wisten te handelen. “Denk erom”, placht hij te zeggen, “dát zijn de lieden waarvan je hoopt dat er juist een voorbij komt als je een keer per ongeluk op straat tegen de tram bent aangelopen.” Maar een goed verstand is natuurlijk ook leuk, hoor.

    • Frank Meyrink