EQ-test (1)

Bij het artikel over de opmars van EQ-tests (Z 23 mei) stond een illustratie die volgens mij niet thuishoort bij een EQ-test maar een IQ-test. Ook is nergens de oplossing van de afgebeelde test te vinden. Ik kan dus op basis van dit artikel niet nagaan hoe het mijn emotionele intelligentie is gesteld. Maar misschien wil ik ook wel niet weten welke plaats ik inneem op een schaal die wordt aangevoerd door piloten die in deGolfoorlog werkzaam zijn geweest. Hoe zou het staan met hun empathie ten aanzien van de Irakese stakkers die zij voortijdig naar Allah hebben geholpen? De oplossing van de IQ-test is trouwens figuur 3.

    • Nico Spilt