Compromis over minder uitstoot van kooldioxide

DEN HAAG, 13 JUNI. Nederland is bereid de uitstoot van kooldioxide en vijf andere broeikasgassen het komende decennium met zes procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Maar alleen als andere landen in de Europese Unie bereid zijn een belasting op energie (ecotax) in te voeren. Dat heeft het demissionaire kabinet gisteren besloten. Over de vermindering van de uitstoot van het belangrijkste broeikasgas kooldioxide is onenigheid ontstaan tussen Nederland en de voorzitter van de Europese Unie, Groot-Brittanië, maar tevens binnen het kabinet tussen minister De Boer (Milieubeheer, PvdA) en haar collega's Zalm (Financiën, VVD) en Wijers (Economische Zaken, D66). Groot-Brittanië wil dat Nederland de kooldioxide-uitstoot tot 2010 met acht procent terugbrengt, het gemiddelde voor de lidstaten waarmee de Europese Unie vorig jaar in het Japanse Kyoto akkoord ging. De Boer heeft zich steeds tegen dat percentage verzet. Nederland heeft volgens haar in het verleden meer gedaan dan andere landen om de uitstoot van kooldioxide te beperken. Zij wilde niet verder gaan dan zes procent. Zalm en Wijers bepleitten in het kabinet een nog kleiner percentage: drie of zelfs nul procent.